Certifikácia systémov manažérstva kvality ISO 9001:2016, manažérstva služieb IT ISO 20000-1:2014, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2014

Spoločnosť SWAN, a. s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa štandardu ISO/IEC 27001, systému manažérstva kvality podľa štandardu ISO 9001, systému manažérstva služieb IT podľa štandardu ISO 20000-1 a systému environmentálneho manažérstva podľa štandardu ISO 14001.

 

Všetky systémy bol implementované v rámci všetkých procesov v spoločnosti, teda od telekomunikačných služieb, ICT riešení až po služby dátových centier a virtuálnych serverov (cloud).

 


ocenenie

Ocenenie MEF

Spoločnosť BENESTRA ešte ako súčasť skupiny GTS CE získala prestížne ocenenie "Poskytovateľ služieb roka 2011" od medzinárodnej organizácie Metro Ethernet Forum (MEF). V roku 2012 sme zvíťazili v kategóriách "Najlepšie ethernetové služby v oblasti veľkoobchodu" a "Najlepší dodávateľ ethernetových aplikácií".


ocenenie

Certifikácia MEF

Naše ethernetové služby úspešne prešli certifikáciou organizácie Metro Ethernet Forum (MEF). Služby Ethernet Line a Ethernet VPN sú v súlade s technickými predpismi MEF 9 a MEF 14.


ocenenie

Capacity Awards

Spoločnosť BENESTRA ešte ako súčasť skupiny GTS CE získala ocenenie Capacity Awards ako najlepší veľkoobchodný operátor v strednej a východnej Európe v rokoch 2012, 2010, 2009, 2007 a ​​2005.


ocenenie

Pečať spoľahlivosti

Spoločnosť SWAN patrí dlhodobo medzi top partnerov a dodávateľov vo verejnej sfére. Rovnako ako v prípade komerčných partnerstiev sa snažíme vždy o úplne otvorený a férový prístup. Rovnako zodpovedne sa správame ku každému partnerovi a každému projektu. Všetky ministerstvá a organizácie verejnej správy na Slovensku povinne hodnotia dodávateľov verejných zákaziek a tým najspoľahlivejším udelila za rok 2017 ocenenie Pečať spoľahlivosti nezávislá spoločnosť Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s.

SWAN sa tým zaradil medzi vybrané spoločností, ktoré boli verejnými obstarávateľmi hodnotené ako 100% spoľahlivý partner a dodávateľ. Pečať spoľahlivosti sa udeľuje každý rok iba tým dodávateľov, ktorí si plnia svoje povinnosti vždy načas a vo vysokej kvalite.


ocenenie

ISA

Spoločnosť SWAN sa k 1. 1. 2021 stala členom Združenia pre rozvoj investícií - Investment Support Association (ISA). Združenie, ktoré oslávi v roku 2021 svoje 10. výročie, reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenska. ISA okrem iného pomáha udržiavať prílev priamych zahraničných investícií do krajiny, prispieva k rozvoju hospodárstva podporovaním aktivity zahraničných a domácich investorov a zbližuje podnikateľsko-investorské kruhy.


ocenenie

Ocenenie AmCham

Spoločnosť SWAN sa stala hrdým členom AmCham Slovakia a svojim členstvom sa zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti, ktoré tvoria súčasť jednej z najväčšej obchodnej komory na Slovensku s viac než 28. ročnou históriu v budovaní atraktívneho podnikateľského prostredia.