O spoločnosti

SWAN a.s.

O nás

Spoločnosť SWAN, a.s., je niekoľko rokov jedným z najväčších telekomunikačných operátorov. A po fúzii so spoločnosťou BENESTRA v januári 2019 sa stala jednoznačnou dvojkou v poskytovaní služieb firemným zákazníkom. Zároveň má SWAN bohatú ponuku aj pre domácnosti.

Od svojho vzniku v roku 1999 sa spoločnosť vyprofilovala na poskytovateľa kvalitných služieb a dosiahla renomé lídra, ktorý prináša na slovenský trh kľúčové inovácie. SWAN veľmi citlivo vníma vývoj, ktorým prechádzajú potreby zákazníkov.

Kým včerajšou požiadavkou bol len rýchly internet, dnes zákazník hľadá bezpečný prístup na internet v garantovanej kvalite s množstvom prídavných služieb. Neustálou inováciou manažovaných služieb v oblasti bezpečnosti, správy sietí a cloudových služieb sa spoločnosť snaží odbremeniť zákazníka a umožniť mu venovať viac zdrojov jeho primárnym obchodným aktivitám.

Spoločnosť disponuje rozsiahlou infraštruktúrou s priamym redundantným prepojením do najväčších európskych peeringových centier, širokou škálou technológií na budovanie poslednej míle kzákazníkovi ako aj špičkovým dátovým centrom, kde prevádzkuje moderné cloudové a manažované služby.

Spoločnosť SWAN začala ako prvá na Slovensku s masívnym budovaním a poskytovaním služieb na technológii LTE. Okrem optických sieti už v takmer 400 mestách a obciach SWAN poskytuje  vysokorýchlostné pripojenie vzduchom.

Spoločnosť SWAN od roku 2007 poskytuje tzv. triple play služby pre domácnosti. Televíziu si vďaka operátorovi môže zákazník pozrieť aj z archívu či cez mobilnú aplikáciu SWAN GO. Okrem kvalitného obrazu a tematicky bohatej programovej štruktúry môžu domácnosti využiť rýchly internet či už cez optickú sieť, alebo vzduchom cez LTE. 

Spoločnosť SWAN sa k 1. 1. 2021 stala členom Združenia pre rozvoj investícií - Investment Support Association (ISA). Združenie, ktoré oslávi v roku 2021 svoje 10. výročie, reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenska. ISA okrem iného pomáha udržiavať prílev priamych zahraničných investícií do krajiny, prispieva k rozvoju hospodárstva podporovaním aktivity zahraničných a domácich investorov a zbližuje podnikateľsko-investorské kruhy.

 

Vedenie spoločnosti

Roman Vavrík

Roman Vavrík

Generálny riaditeľ

V roku 2007 nastúpil ako konzultant stratégie do spoločnosti Slovak Telekom, kde sa o tri roky neskôr stal vedúcim korporátnej stratégie a ako poradca výkonného manažmentu pracoval na kľúčových celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem. Od 2012 bol vedúcim marketingového oddelenia pre B2B segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít pre korporátnych zákazníkov a za vývoj nových produktov a rozvoj nového biznisu pre B2B segment, vrátane riadenia kľúčových projektov v oblasti ICT, Cloud a M2M služieb. V roku 2014 nastúpil ako riaditeľ marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za obchodné výsledky, definovanie a implementáciu obchodnej stratégie v oblasti rezidenčných služieb. V SWANe pôsobil ako poradca predstavenstva a vo februári 2019 bol menovaný za generálneho riaditeľa.

Zobraziť viac
Lukáš Koller

Lukáš Koller

Riaditeľ Divízie korporátneho predaja

Pred nástupom do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001, pôsobil v rokoch 1999 až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia začal pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Od roku 2009 viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku 2013 aj ďalšie oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa stal Obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA a vo SWANe je zodpovedný za B2B a Wholesale obchodne aktivity spoločnosti. Súčasne je od mája 2018 členom dozornej rady SWAN, a.s.

Zobraziť viac
Jaroslav Ferianec

Jaroslav Ferianec

Riaditeľ Divízie verejnej správy a regionálneho predaja

V roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii Vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 Obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN.

Zobraziť viac
Ján Mrva

Ján Mrva

Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja

Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal Vedúcim oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako Obchodný riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.

Zobraziť viac
Juraj Lechner

Juraj Lechner

Poverený vedením Technickej divízie

Pôsobenie v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti Slovak Telekom na technickej divízii, od roku 2003 pôsobil v spoločnosti Dial Telecom kde zodpovedal za dátové služby, optickú a SDH infraštruktúru na pozícii Data services manager, od roku 2007 ako Chief technical officer a člen dozornej rady spoločnosti. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia, neskôr BENESTRA v roku 2010 pôsobil v tíme service delivery, neskôr na pozícii Service delivery manager. Od roka júna 2021 bol poverený vedením Technickej divízie v spoločnosti SWAN a od apríla 2022 vedie novovzniknutú Divíziu Infrastructure Services.

Zobraziť viac
Rastislav Danko

Rastislav Danko

Riaditeľ Divízie Professional services

Pracuje v IT sektore viac ako 25 rokov. Na rôznych pozíciách sa podieľal na implementácii kľúčových IT riešení pre zákazníkov z bankového a telekomunikačného sektora v EEMEA regióne. Riadil rozsiahle medzinárodné tímy a projekty. Posledných 10 rokov pôsobil v sesterskej spoločnosti CNC a.s. ako projektový manažér a neskôr ako operačný riaditeľ. Bol členom tímu ktorý budoval mobilného operátora 4ka pri jeho vzniku a viedol projekt implementácie BSS systémov.

Zobraziť viac
Jozef Lasz

Jozef Lasz

Riaditeľ Divízie Engineering Services

Po absolvovaní Fakulty Elektroniky a informatiky STU v 2006, sa začal bližšie zoznamovať s problematikou mobilných dátových služieb, pri ktorých ostal ďalších osem rokov - od prevádzkovania až po dizajn a architektúru mobilných sietí. Tejto tématike sa venoval hlavne v spoločnosti T-Mobile Slovensko (neskôr Slovak Telekom), kde stál pri počiatkoch siete 4. generácie. Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť aj v zahraničí, konkrétne v divízii mobilných inovácií najväčšieho holandského operátora, KPN. Výsledkom bolo aj nasadenie služby LTE roamingu medzi prvými operátormi v Európe. Od roku 2015 zodpovedal za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnosti SWAN, ako aj za nastavenie produktového portfólia rezidenčného a korporátneho segmentu. Bol zodpovedný za najväčšiu zákazku v histórii firmy EDUNET_SK.

Zobraziť viac
Róbert Plonka

Róbert Plonka

Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti

Po štúdiu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, začal v roku 2000 kariéru v oblasti zákazníckeho servisu na oddelení Call Centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných Call Centier Nextry do Bratislavy za účelom poskytovania multijazyčnej podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, kedy participoval na projekte implementácie nového CRM systému a tiež vybudoval oddelenie pre spracovanie reklamácií a riadenie retencie zákazníkov. Od roku 2013 pôsobí na pozícií Riaditeľa zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.

Zobraziť viac
Roland Kyška

Roland Kyška

Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie

Po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 - 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 - 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločnosti SWAN a mobilného operátora 4ka. Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Zobraziť viac
Andrea Gubová

Andrea Gubová

Riaditeľka Divízie Human Resources

Pracovné skúsenosti má s budovaním spoločnosti od prvého zamestnanca (tzv. greenfield projekty) a transformačnými projektami už zabehnutých procesov, ako aj nastavovaním divízie ľudských zdrojov od úplných začiatkov v rôznych oblastiach podnikania (výroba, telco, finančný sektor). Posledných 13 rokov pôsobila ako HR riaditeľka v spoločnostiach Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., kde viedla všetky hlavné rozvojové i zmenové projekty v oblasti ľudských zdrojov. Spolupodieľala sa na definovaní transformačných projektov a následne spolupracovala pri implementácii celofiremnej biznis stratégie pre tri rôzne značky, dve krajiny a dve rôzne legislatívy v jednom čase. Od októbra 2019 pôsobí ako riaditeľka Human Resources v spoločnosti SWAN a jej hlavnou úlohou je premienať biznis stratégiu na HR iniciatívy a pomáhať spoločnosti rásť.

Zobraziť viac
Ivan Vavrík

Ivan Vavrík

Finančný riaditeľ

V roku 2007 promoval na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore hospodárska diplomacia a po rigoróznom výberovom procese nastúpil na Manažment trainee program v Tatra banke. V Tatra banke pôsobil s prestávkou 10 rokov na rôznych oddeleniach (podpora predaja, úverové analýzy a risk manažment, syndikované úvery, financovanie nehnuteľností), pričom jeden rok pôsobil ako vedúci oddelenia úverových analýz v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Kvalifikáciu v manažmente a stratégií si zvýšil počas pôsobenia v Tatra banke, keď v roku 2012 promoval vo Viedni a získal MBA titul z Webster University USA. Od septembra 2018 pôsobil v spoločnosti SWAN Mobile ako riaditeľ finančnej divízie pre mobilné služby, kde je jeho primárnou úlohou riadenie financií a finančná stratégia spoločnosti. V novembri 2021 bol vymenovaný paralelne aj do pozície Finančného riaditeľa SWAN, a.s., s cieľom manažovať procesy pred pripravovaným zlúčením SWANu a SWAN Mobile.

Zobraziť viac
Patrik Kollaroci

Patrik Kollaroci

Technický riaditeľ pre mobilnú sieť

Vyštudoval odbor Telekomunikácie na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Počas 20 rokov v telekomunikačnom a IT sektore pracoval v spoločnostiach Eurotel Bratislava, Nortel a Huawei. Mal v kompetencii dodávky rozsiahlych telekomunikačných / IT projektov a riadil desiatky zamestnancov. Najzaujímavejšími projektmi, na ktorých participoval, boli manažovanie implementácie IMS Core systému a riadenie dodávateľskej podpory pre CS Core mobilné hlasové systémy v Orange Slovensko, realizácia Evolved Packet Core systému pre mobilného operátora Slovak Telekom, ako technicko-servisný riaditeľ zrealizoval projekt a prevádzkoval Managed Services pre mobilnú sieť Slovak Telekomu, participoval na uvedení LTE siete pre Slovak Telekom v rámci Managed Services build aktivít pre mobilnú sieť, či manažovanie implementácie CS Fall Back funkcionality pre hlasové hovory medzi 4G a 2G/3G z pohľadu dodávateľa PS Core technológie. V spoločnosti SWAN pôsobí od roku 2014. Zodpovedá za postavenie a prevádzku mobilnej siete SWAN, ako aj ďalší rozvoj siete v súlade so strategickými a rozvojovými zámermi spoločnosti. Má ambíciu vybudovať silné meno značky SWAN.

Zobraziť viac

Výročné správy a účtovné závierky spoločnosti Benestra, s r.o.

Systémy riadenia a certifikácie

Politika kvality, bezpečnosti informácií a ochrany životného prostredia spoločnosti SWAN, a.s.

 • Činnosti spoločnosti sú vždy v súlade s požiadavkami štandardov ISO 9001, ISO/IEC 27001 a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia podľa štandardu ISO 14001. Základným kameňom pri všetkých činnostiach súvisiacich s tvorbou a poskytovaním produktov a služieb spoločnosti je plniť a dodržiavať platné legislatívne požiadavky, požiadavky zákazníkov a partnerov a ďalšie požiadavky, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú.
 • Našou prednosťou je flexibilita a prozákaznícky prístup pri poskytovaní produktov a služieb, naše záväzky plníme s plnou spoľahlivosťou a zodpovednosťou, vo vysokej kvalite a v čo najkratšom termíne pri dodržaní všetkých podmienok a postupov. Cieľom spoločnosti je vždy plná spokojnosť zákazníka.
 • Našou snahou je efektívnym riadením procesov a výkonom kontrolných činností neustále inovovať, zlepšovať kvalitu, bezpečnosť a environmentálnu šetrnosť poskytovaných produktov a služieb.
 • V rámci kontextu celej organizácie podporujeme vzájomnú komunikáciu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a so štátnou správou s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných produktov a služieb. Komunikujeme a spolupracujeme s verejnoprávnymi a správnymi orgánmi a relevantnými zainteresovanými stranami v záležitostiach týkajúcich sa problematiky životného prostredia a bezpečnosti informácií.
 • Periodicky vzdelávame a školíme všetkých zamestnancov v oblasti ich odbornosti, v oblasti kvality, bezpečnosti informácií, ochrany životného prostredia a tiež bezpečnosti práce.
 • Usilujeme sa o prevenciu znečisťovania životného prostredia a o znižovanie záťaže na životné prostredie. Prijímame opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov, uplatňujeme moderné technológie a postupy šetrné z hľadiska životného prostredia a energetickej náročnosti. S tým súvisí identifikácia, riadenie environmentálnych aspektov a vyčlenenie potrebných zdrojov na elimináciu prípadných rizík pre životné prostredie. Týmito opatreniami deklarujeme náš záväzok k neustálemu zlepšovaniu systému environmentálneho manažmentu pre zvýšenie environmentálnej výkonnosti.
 • Systémy kvality, bezpečnosti informácií a požiadavky na ochranu životného prostredia sú neustále a pravidelne preskúmavané a na základe výsledkov preskúmania sú stanovené ciele, cieľové hodnoty a programy. Zavedený systém je prostriedkom k cieľavedomému a systematickému procesu zlepšovania kvalitatívnych, bezpečnostných a environmentálnych parametrov našich produktov, služieb a aktivít.
 • Cieľom bezpečnosti informácií je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.
 • Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami, internými bezpečnostnými predpismi a ostatnými relevantnými požiadavkami.
 • Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele, princípy a programy nadväzujúce na túto politiku, pretože sú v súlade s jej strategickým smerovaním.
 • Aktuálnosť a relevantnosť tejto politiky bude pravidelne preverovaná vrátane preverovania efektívnosti činností vykonávaných pri jej plnení.
 

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.

Verejná bezpečnostná politika informácií spoločnosti SWAN, a.s.

Vyhlásenie manažmentu

 

Spoločnosť SWAN ako profesionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb a riešení, pri ktorých je vyžadovaný vysoký stupeň ochrany proti zneužitiu, kladie zásadný dôraz na minimalizáciu rizík. Preto vedenie spoločnosti vyhlasuje túto Verejnú bezpečnostnú politiku informácií ako základný rámec pre smerovanie spoločnosti na poli ich ochrany.

Ciele bezpečnostnej politiky

 

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.

 

Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami a internými bezpečnostnými predpismi.

 

Táto deklarácia má pôsobnosť na celú spoločnosť a na všetky prevádzky a miesta, v ktorých pôsobíme.

 

K presadzovaniu tejto politiky je v podniku zavedený a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001.

Zásady a princípy bezpečnosti informácií

 

Zaväzujeme sa:

 • dodržiavať a napĺňať legislatívne pravidlá bezpečnosti informácií vo všetkých miestach, kde pôsobíme,
 • zaisťovať dostupnosť informácií v čase a mieste podľa potrieb spoločnosti, ale iba pre tých, ktorí ich potrebujú pre svoju pracovnú činnosť, čím je zachovávaná dôvernosť informácií podľa stanovených kategórií - Verejné informácie, Interné informácie a Informácie riadené špeciálnym spôsobom
 • riadiť integritu a životný cyklus informácií od okamihu ich vzniku, ich poskytovanie, užívanie až po likvidáciu,
 • vzdelávať a rozvíjať našich zamestnancov, dodávateľov a partnerov v oblasti bezpečnosti informácií,
 • riešiť porušovanie pravidiel informačnej bezpečnosti ako hrubé porušenie interných predpisov a zmluvných vzťahov,
 • prijímať a stanovovať bezpečnostné opatrenia na princípe posúdenia závažnosti vyhodnotených rizík, ich vplyvu a ekonomickej náročnosti opatrení,
 • pravidelne monitorovať, prehodnocovať riziká, riadiť bezpečnostné udalosti a incidenty prostredníctvom nápravných a preventívnych opatrení,
 • cieľavedome a dlhodobo zvyšovať účinnosť systému riadenia bezpečnosti informácií.
 

Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele a princípy tejto politiky a pravidelne preverovať efektívnosť vykonávaných činností pri jej napĺňaní.

 

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.


Certifikáty a ocenenia
© 2022 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.