O spoločnosti

SWAN a.s.

O nás

Spoločnosť SWAN, a.s., je niekoľko rokov jedným z najväčších telekomunikačných operátorov. A po fúzii so spoločnosťou BENESTRA v januári 2019 sa stala jednoznačnou dvojkou v poskytovaní služieb firemným zákazníkom. Zároveň má SWAN bohatú ponuku aj pre domácnosti.

Od svojho vzniku v roku 1999 sa spoločnosť vyprofilovala na poskytovateľa kvalitných služieb a dosiahla renomé lídra, ktorý prináša na slovenský trh kľúčové inovácie. SWAN veľmi citlivo vníma vývoj, ktorým prechádzajú potreby zákazníkov.

Kým včerajšou požiadavkou bol len rýchly internet, dnes zákazník hľadá bezpečný prístup na internet v garantovanej kvalite s množstvom prídavných služieb. Neustálou inováciou manažovaných služieb v oblasti bezpečnosti, správy sietí a cloudových služieb sa spoločnosť snaží odbremeniť zákazníka a umožniť mu venovať viac zdrojov jeho primárnym obchodným aktivitám.

Spoločnosť disponuje rozsiahlou infraštruktúrou s priamym redundantným prepojením do najväčších európskych peeringových centier, širokou škálou technológií na budovanie poslednej míle kzákazníkovi ako aj špičkovým dátovým centrom, kde prevádzkuje moderné cloudové a manažované služby.

Spoločnosť SWAN začala ako prvá na Slovensku s masívnym budovaním a poskytovaním služieb na technológii LTE. Okrem optických sieti už v takmer 400 mestách a obciach SWAN poskytuje  vysokorýchlostné pripojenie vzduchom.

Spoločnosť SWAN od roku 2007 poskytuje tzv. triple play služby pre domácnosti. Televíziu si vďaka operátorovi môže zákazník pozrieť aj z archívu či cez mobilnú aplikáciu SWAN GO. Okrem kvalitného obrazu a tematicky bohatej programovej štruktúry môžu domácnosti využiť rýchly internet či už cez optickú sieť, alebo vzduchom cez LTE. 

Spoločnosť SWAN sa k 1. 1. 2021 stala členom Združenia pre rozvoj investícií - Investment Support Association (ISA). Združenie, ktoré oslávi v roku 2021 svoje 10. výročie, reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenska. ISA okrem iného pomáha udržiavať prílev priamych zahraničných investícií do krajiny, prispieva k rozvoju hospodárstva podporovaním aktivity zahraničných a domácich investorov a zbližuje podnikateľsko-investorské kruhy.

 

Vedenie spoločnosti

Roman Vavrík

Roman Vavrík

Generálny riaditeľ

Vyštudoval strategický manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a obchod na Webster University vo Viedni. V roku 2007 nastúpil ako konzultant pre stratégiu do spoločnosti Slovak Telekom, a. s. O tri roky neskôr sa stal vedúcim tímu korporátnej stratégie, kde ako poradca výkonného manažmentu pracoval na kľúčových celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem. Od roku 2012 bol menovaný za vedúceho marketingového oddelenia pre B2B segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít pre korporátnych zákazníkov. Zároveň zodpovedal za vývoj nových produktov pre celý B2B segment, rozvoj obchodu a riadenie kľúčových projektov v oblasti ICT, cloudových a M2M služieb. V roku 2014 nastúpil na pozíciu riaditeľa marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za obchodné výsledky, definovanie a implementáciu obchodnej stratégie v oblasti rezidenčných služieb (televízie a internetu pre domácnosti). V spoločnosti SWAN pôsobil Roman Vavrík ako poradca predstavenstva a vo februári 2019 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa.

Zobraziť viac
Ivan Vavrík

Ivan Vavrík

Finančný riaditeľ

V roku 2007 promoval na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore hospodárska diplomacia a po rigoróznom výberovom procese nastúpil do Management trainee programu v spoločnosti Tatra banka. Získal tiež titul MBA z Webster University v USA. V spoločnosti Tatra banka pôsobil s prestávkou 10 rokov na viacerých oddeleniach (podpora predaja, úverové analýzy a risk management, syndikované úvery, financovanie nehnuteľností). Od septembra 2018 pôsobil v spoločnosti Swan Mobile, a. s. ako finančný riaditeľ, kde jeho primárnou úlohou bolo riadenie financií a finančná stratégia spoločnosti. Pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti SWAN prebral aj s ambíciou pripraviť efektívne spojenie so sesterskou spoločnosťou k 1. 1. 2022. Ivan Vavrík pôsobí na pozícii finančného riaditeľa od 1. 11. 2021.

Jaroslav Ferianec

Jaroslav Ferianec

Riaditeľ pre regionálny predaj a verejnú správu

V roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2004 na útvare predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v septembri 2004. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN. Od 1. 1. 2019 po úspešnom zlúčení telekomunikačných operátorov SWAN a Benestra prevzal zodpovednosť za riadenie obchodnej divízie verejnej správy a regionálneho predaja spoločnosti SWAN, a.s.

Zobraziť viac
Ján Mrva

Ján Mrva

Riaditeľ predaja pre rezidenčných zákazníkov

Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako obchodný riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.

Zobraziť viac
Rastislav Danko

Rastislav Danko

Riaditeľ pre informačné technológie

Pracuje v IT sektore viac ako 25 rokov. Na rôznych pozíciách sa podieľal na implementácii kľúčových IT riešení pre zákazníkov z bankového a telekomunikačného sektora v EEMEA regióne. Riadil rozsiahle medzinárodné tímy a projekty. Posledných 10 rokov pôsobil v sesterskej spoločnosti CNC a.s. ako projektový manažér a neskôr ako operačný riaditeľ. Bol členom tímu ktorý budoval mobilného operátora 4ka pri jeho vzniku a viedol projekt implementácie BSS systémov.

Juraj Lechner

Juraj Lechner

Riaditeľ technickej divízie

Pôsobenie v oblasti telekomunikácií začal v technickej divízii spoločnosti Slovak Telekom, od roku 2003 pôsobil v spoločnosti Dial Telecom, kde zodpovedal za dátové služby, optickú a SDH infraštruktúru na pozícii Data Services Manager, od roku 2007 pôsobil ako Chief Technical Officer a člen dozornej rady spoločnosti. Po akvizícii spoločnosti Dial Telecom spoločnosťou GTS Slovakia (neskôr BENESTRA) v roku 2010 pôsobil v tíme service delivery, neskôr na pozícii Service Delivery Manager. V júli 2021 bol poverený vedením technickej divízie v spoločnosti SWAN. Juraj Lechner bol poverený vedením technickej divízie 1. 7. 2021.

Jozef Lasz

Jozef Lasz

Riaditeľ projektového riadenia a rozvoja

Po absolvovaní Fakulty Elektroniky a informatiky STU v 2006, sa začal bližšie zoznamovať s problematikou mobilných dátových služieb, pri ktorých ostal ďalších osem rokov - od prevádzkovania až po dizajn a architektúru mobilných sietí. Tejto tématike sa venoval hlavne v spoločnosti T-Mobile Slovensko (neskôr Slovak Telekom), kde stál pri počiatkoch siete 4. generácie. Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť aj v zahraničí, konkrétne v divízii mobilných inovácií najväčšieho holandského operátora, KPN. Výsledkom bolo aj nasadenie služby LTE roamingu medzi prvými operátormi v Európe. Od roku 2015 zodpovedal za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnosti SWAN, ako aj za nastavenie produktového portfólia rezidenčného a korporátneho segmentu. Bol zodpovedný za najväčšiu zákazku v histórii firmy EDUNET_SK.

Patrik Kollaroci

Patrik Kollaroci

Riaditeľ mobilných služieb

Vyštudoval odbor telekomunikácie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Počas viac ako 20 rokov v telekomunikačnom a IT sektore pracoval v spoločnostiach Eurotel Bratislava, Nortel a Huawei. Mal v kompetencii dodávky rozsiahlych telekomunikačných/IT projektov a riadil desiatky zamestnancov. V spoločnosti SWAN pôsobí od roku 2014. Zodpovedá za vybudovanie a prevádzku mobilnej siete SWAN, ako aj ďalší rozvoj siete v súlade so strategickými a rozvojovými zámermi spoločnosti.

Andrea Gubová

Andrea Gubová

Riaditeľka divízie ľudských zdrojov

Má rozsiahle skúsenosti s budovaním spoločnosti od prvého zamestnanca (tzv. greenfield projekty), s transformačnými projektmi už zabehnutých procesov a takisto s nastavovaním divízie ľudských zdrojov od úplných začiatkov v rôznych oblastiach podnikania (výroba, telekomunikácie, finančný sektor). Ostatných 13 rokov pôsobila ako riaditeľka HR v spoločnostiach Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., kde viedla všetky hlavné rozvojové i zmenové projekty v oblasti ľudských zdrojov. Spolupodieľala sa na definovaní transformačných projektov a následne spolupracovala pri implementácii celofiremnej obchodnej stratégie pre tri rôzne značky, dve krajiny a dve rôzne legislatívy súčasne. Od októbra 2019 pôsobí ako riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti SWAN a jej hlavnou úlohou je premieňať obchodnú stratégiu na HR iniciatívy a pomáhať spoločnosti rásť.

Zobraziť viac
Róbert Plonka

Róbert Plonka

Riaditeľ zákazníckej starostlivosti

Kariéru v oblasti zákazníckeho servisu začal v roku 2000 na oddelení centra služieb pre zákazníkov a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných centier služieb pre zákazníkov spoločnosti Nextra do Bratislavy s cieľom poskytovať viacjazyčnú podporu zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, v rámci ktorej sa podieľal na projekte implementácie nového CRM systému a tiež vybudoval oddelenie na riešenie reklamácií a riadenie retencie zákazníkov. Popri práci si doplnil vzdelanie absolvovaním štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2012. Od roku 2013 pôsobí na pozícii riaditeľa zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.

Zobraziť viac
Roland Kyška

Roland Kyška

Riaditeľ marketingu a komunikácie

Po dokončení štúdia manažmentu na Prešovskej univerzite a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách vo viacerých printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 – 2006 bol šéfredaktorom STV a v rokoch 2007 – 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, kedy riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a online projektov. Od roku 2015 je zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločností SWAN a SWAN Mobile. Už jedenásť rokov vedie tiež projekt najväčšieho otvoreného darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

Zobraziť viac

Výročné správy a účtovné závierky spoločnosti Benestra, s r.o.

Systémy riadenia a certifikácie

Politika kvality, bezpečnosti informácií a ochrany životného prostredia spoločnosti SWAN, a.s.

 • Činnosti spoločnosti sú vždy v súlade s požiadavkami štandardov ISO 9001, ISO/IEC 27001 a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia podľa štandardu ISO 14001. Základným kameňom pri všetkých činnostiach súvisiacich s tvorbou a poskytovaním produktov a služieb spoločnosti je plniť a dodržiavať platné legislatívne požiadavky, požiadavky zákazníkov a partnerov a ďalšie požiadavky, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú.
 • Našou prednosťou je flexibilita a prozákaznícky prístup pri poskytovaní produktov a služieb, naše záväzky plníme s plnou spoľahlivosťou a zodpovednosťou, vo vysokej kvalite a v čo najkratšom termíne pri dodržaní všetkých podmienok a postupov. Cieľom spoločnosti je vždy plná spokojnosť zákazníka.
 • Našou snahou je efektívnym riadením procesov a výkonom kontrolných činností neustále inovovať, zlepšovať kvalitu, bezpečnosť a environmentálnu šetrnosť poskytovaných produktov a služieb.
 • V rámci kontextu celej organizácie podporujeme vzájomnú komunikáciu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a so štátnou správou s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných produktov a služieb. Komunikujeme a spolupracujeme s verejnoprávnymi a správnymi orgánmi a relevantnými zainteresovanými stranami v záležitostiach týkajúcich sa problematiky životného prostredia a bezpečnosti informácií.
 • Periodicky vzdelávame a školíme všetkých zamestnancov v oblasti ich odbornosti, v oblasti kvality, bezpečnosti informácií, ochrany životného prostredia a tiež bezpečnosti práce.
 • Usilujeme sa o prevenciu znečisťovania životného prostredia a o znižovanie záťaže na životné prostredie. Prijímame opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov, uplatňujeme moderné technológie a postupy šetrné z hľadiska životného prostredia a energetickej náročnosti. S tým súvisí identifikácia, riadenie environmentálnych aspektov a vyčlenenie potrebných zdrojov na elimináciu prípadných rizík pre životné prostredie. Týmito opatreniami deklarujeme náš záväzok k neustálemu zlepšovaniu systému environmentálneho manažmentu pre zvýšenie environmentálnej výkonnosti.
 • Systémy kvality, bezpečnosti informácií a požiadavky na ochranu životného prostredia sú neustále a pravidelne preskúmavané a na základe výsledkov preskúmania sú stanovené ciele, cieľové hodnoty a programy. Zavedený systém je prostriedkom k cieľavedomému a systematickému procesu zlepšovania kvalitatívnych, bezpečnostných a environmentálnych parametrov našich produktov, služieb a aktivít.
 • Cieľom bezpečnosti informácií je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.
 • Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami, internými bezpečnostnými predpismi a ostatnými relevantnými požiadavkami.
 • Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele, princípy a programy nadväzujúce na túto politiku, pretože sú v súlade s jej strategickým smerovaním.
 • Aktuálnosť a relevantnosť tejto politiky bude pravidelne preverovaná vrátane preverovania efektívnosti činností vykonávaných pri jej plnení.
 

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.

Verejná bezpečnostná politika informácií spoločnosti SWAN, a.s.

Vyhlásenie manažmentu

 

Spoločnosť SWAN ako profesionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb a riešení, pri ktorých je vyžadovaný vysoký stupeň ochrany proti zneužitiu, kladie zásadný dôraz na minimalizáciu rizík. Preto vedenie spoločnosti vyhlasuje túto Verejnú bezpečnostnú politiku informácií ako základný rámec pre smerovanie spoločnosti na poli ich ochrany.

Ciele bezpečnostnej politiky

 

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.

 

Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami a internými bezpečnostnými predpismi.

 

Táto deklarácia má pôsobnosť na celú spoločnosť a na všetky prevádzky a miesta, v ktorých pôsobíme.

 

K presadzovaniu tejto politiky je v podniku zavedený a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001.

Zásady a princípy bezpečnosti informácií

 

Zaväzujeme sa:

 • dodržiavať a napĺňať legislatívne pravidlá bezpečnosti informácií vo všetkých miestach, kde pôsobíme,
 • zaisťovať dostupnosť informácií v čase a mieste podľa potrieb spoločnosti, ale iba pre tých, ktorí ich potrebujú pre svoju pracovnú činnosť, čím je zachovávaná dôvernosť informácií podľa stanovených kategórií - Verejné informácie, Interné informácie a Informácie riadené špeciálnym spôsobom
 • riadiť integritu a životný cyklus informácií od okamihu ich vzniku, ich poskytovanie, užívanie až po likvidáciu,
 • vzdelávať a rozvíjať našich zamestnancov, dodávateľov a partnerov v oblasti bezpečnosti informácií,
 • riešiť porušovanie pravidiel informačnej bezpečnosti ako hrubé porušenie interných predpisov a zmluvných vzťahov,
 • prijímať a stanovovať bezpečnostné opatrenia na princípe posúdenia závažnosti vyhodnotených rizík, ich vplyvu a ekonomickej náročnosti opatrení,
 • pravidelne monitorovať, prehodnocovať riziká, riadiť bezpečnostné udalosti a incidenty prostredníctvom nápravných a preventívnych opatrení,
 • cieľavedome a dlhodobo zvyšovať účinnosť systému riadenia bezpečnosti informácií.
 

Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele a princípy tejto politiky a pravidelne preverovať efektívnosť vykonávaných činností pri jej napĺňaní.

 

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.


Certifikáty a ocenenia
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.