Manažment spoločnosti

Roman Vavrík
Generálny riaditeľ
Vyštudoval strategický manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a obchod na Webster University vo Viedni. V roku 2007 nastúpil ako konzultant pre stratégiu do spoločnosti Slovak Telekom, a. s. O tri roky neskôr sa stal vedúcim tímu korporátnej stratégie, kde ako poradca výkonného manažmentu pracoval na kľúčových celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem. Od roku 2012 bol menovaný za vedúceho marketingového oddelenia pre B2B segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít pre korporátnych zákazníkov. Zároveň zodpovedal za vývoj nových produktov pre celý B2B segment, rozvoj obchodu a riadenie kľúčových projektov v oblasti ICT, cloudových a M2M služieb. V roku 2014 nastúpil na pozíciu riaditeľa marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za obchodné výsledky, definovanie a implementáciu obchodnej stratégie v oblasti rezidenčných služieb (televízie a internetu pre domácnosti). V spoločnosti SWAN pôsobil Roman Vavrík ako poradca predstavenstva a vo februári 2019 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa.
Ivan Vavrík
Finančný riaditeľ
V roku 2007 promoval na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore hospodárska diplomacia a po rigoróznom výberovom procese nastúpil do Management trainee programu v spoločnosti Tatra banka. Získal tiež titul MBA z Webster University v USA. V spoločnosti Tatra banka pôsobil s prestávkou 10 rokov na viacerých oddeleniach (podpora predaja, úverové analýzy a risk management, syndikované úvery, financovanie nehnuteľností). Od septembra 2018 pôsobil v spoločnosti Swan Mobile, a. s. ako finančný riaditeľ, kde jeho primárnou úlohou bolo riadenie financií a finančná stratégia spoločnosti. Pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti SWAN prebral aj s ambíciou pripraviť efektívne spojenie so sesterskou spoločnosťou k 1. 1. 2022. Ivan Vavrík pôsobí na pozícii finančného riaditeľa od 1. 11. 2021.
Jaroslav Ferianec
Riaditeľ pre regionálny predaj a verejnú správu
V roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2004 na útvare predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v septembri 2004. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN. Od 1. 1. 2019 po úspešnom zlúčení telekomunikačných operátorov SWAN a Benestra prevzal zodpovednosť za riadenie obchodnej divízie verejnej správy a regionálneho predaja spoločnosti SWAN, a.s.
Ján Mrva
Riaditeľ predaja pre rezidenčných zákazníkov
Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako obchodný riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.
Rastislav Danko
Riaditeľ pre informačné technológie
Pracuje v IT sektore viac ako 25 rokov. Na rôznych pozíciách sa podieľal na implementácii kľúčových IT riešení pre zákazníkov z bankového a telekomunikačného sektora v EEMEA regióne. Riadil rozsiahle medzinárodné tímy a projekty. Posledných 10 rokov pôsobil v sesterskej spoločnosti CNC a.s. ako projektový manažér a neskôr ako operačný riaditeľ. Bol členom tímu ktorý budoval mobilného operátora 4ka pri jeho vzniku a viedol projekt implementácie BSS systémov.
Juraj Lechner
Riaditeľ technickej divízie
Pôsobenie v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti Slovak Telekom na technickej divízii, od roku 2003 pôsobil v spoločnosti Dial Telecom kde zodpovedal za dátové služby, optickú a SDH infraštruktúru na pozícii Data services manager, od roku 2007 ako Chief technical officer a člen dozornej rady spoločnosti. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia, (neskôr BENESTRA) v roku 2010 pôsobil v tíme service delivery, neskôr na pozícii Service Delivery Manager. Od júna 2021 bol poverený vedením Technickej divízie v spoločnosti SWAN a od apríla 2022 vedie novovzniknutú Divíziu Infrastructure Services.
Jozef Lasz
Riaditeľ projektového riadenia a rozvoja
Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU so zameraním na telekomunikácie. V telco sektore sa pohybuje už 20 rokov, pričom stál pri implementácii mobilných sietí 4. generácie operátorov Slovak Telekom, najväčšieho holandského operátora KPN, ako aj rýdzo slovenskej 4ky. V rámci SWAN-u sa pohybuje už desiaty rok, kde od roku 2015 zodpovedal za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnosti, ako aj za nastavenie produktového portfólia rezidenčného a korporátneho segmentu. Pod jeho taktovkou vyrástla najrozsiahlejšia LTE sieť v pásme 3,7GHz na Slovensku a taktiež bol zodpovedný za realizáciu najväčšej zákazky v histórii firmy, EDUNET_SK.
Patrik Kollaroci
Riaditeľ mobilných služieb
Vyštudoval odbor Informatika so špecializáciou telekomunikácie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Získal tiež titul MBA z Cambridge Business School v Prahe. Počas viac ako 20 rokov v telekomunikačnom a IT sektore pracoval v spoločnosti Eurotel Bratislava, či nadnárodných korporáciách Nortel a Huawei. Zodpovedal za rozsiahle telekomunikačné a IT projekty a riadil desiatky zamestnancov. V spoločnosti SWAN pôsobí od roku 2014. Zodpovedá za vybudovanie a prevádzku mobilnej siete SWAN, ako aj ďalší rozvoj siete v súlade so strategickými a rozvojovými zámermi spoločnosti.
Andrea Gubová
Riaditeľka divízie ľudských zdrojov
Má rozsiahle skúsenosti s budovaním spoločnosti od prvého zamestnanca (tzv. greenfield projekty), s transformačnými projektmi už zabehnutých procesov a takisto s nastavovaním divízie ľudských zdrojov od úplných začiatkov v rôznych oblastiach podnikania (výroba, telekomunikácie, finančný sektor). Ostatných 13 rokov pôsobila ako riaditeľka HR v spoločnostiach Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., kde viedla všetky hlavné rozvojové i zmenové projekty v oblasti ľudských zdrojov. Spolupodieľala sa na definovaní transformačných projektov a následne spolupracovala pri implementácii celofiremnej obchodnej stratégie pre tri rôzne značky, dve krajiny a dve rôzne legislatívy súčasne. Od októbra 2019 pôsobí ako riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti SWAN a jej hlavnou úlohou je premieňať obchodnú stratégiu na HR iniciatívy a pomáhať spoločnosti rásť.
Róbert Plonka
Riaditeľ zákazníckej starostlivosti
Kariéru v oblasti zákazníckeho servisu začal v roku 2000 na oddelení centra služieb pre zákazníkov a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných centier služieb pre zákazníkov spoločnosti Nextra do Bratislavy s cieľom poskytovať viacjazyčnú podporu zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, v rámci ktorej sa podieľal na projekte implementácie nového CRM systému a tiež vybudoval oddelenie na riešenie reklamácií a riadenie retencie zákazníkov. Popri práci si doplnil vzdelanie absolvovaním štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2012. Od roku 2013 pôsobí na pozícii riaditeľa zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.
Roland Kyška
Riaditeľ marketingu a komunikácie
Po dokončení štúdia manažmentu na Prešovskej univerzite a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách vo viacerých printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 – 2006 bol šéfredaktorom STV a v rokoch 2007 – 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, o.i. riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a online projektov. Od roku 2015 je zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločností SWAN a SWAN Mobile. Už druhé desaťročie vedie projekt najväčšieho otvoreného darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

 

 

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.