Elektronická faktúra

Čo je to elektronická faktúra?

Vďaka bezplatnému zasielaniu faktúry za služby spoločnosti SWAN v elektronickej podobe na vašu e-mailovú adresu získate možnosť vytvorenia archívu a evidencie bez veľkej námahy. Faktúru si môžete vytlačiť kedykoľvek, keď ju budete potrebovať. Okamžitý prehľad o všetkých vašich faktúrach, vrátane informácie o ich zaplatení nájdete na našom zákazníckom portáli.

Elektronickú faktúru dostanete e-mailom ako dokument PDF. Správa obsahuje digitálny podpis. Jeho platnosť sa overuje certifikátom, ktorý si môžete stiahnuť a jednoduchým spôsobom nainštalovať. Ak sa vám PDF súbor nepodarí otvoriť, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader, minimálne vo verzii 9.0. Vo verzii 8.0 žiaľ nie je elektronický podpis dostupný. Na korektné zobrazenie však potrebujete mať v Adobe Acrobat Reader nainštalovaný bezpečnostný certifikát, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky SWAN.

Na základe elektronickej faktúry môžete uhradiť fakturované služby. Úhradu je možné uskutočniť aj prostredníctvom nášho Zákazníckeho portálu cez internet banking Tatrabanky.

Elektronická faktúra je považovaná za plnohodnotný daňový doklad pre daňové účely a je podpísaná elektronickým podpisom v zmysle zákonov a právneho poriadku SR. V prípade potreby ju môžete reklamovať bežnou cestou.

Certifikát na podpis faktúry

Aktivácia a nastavenia

O zasielanie a/alebo zmenu nastavení elektronickej faktúry môžete požiadať na adrese fakturacia@swan.sk alebo zaslaním vyplnenej dohody o zasielaní elektronickej faktúry, ktorú si môžete stiahnuť tu:

Elektronická faktúra vám bude prichádzať od nasledujúceho fakturačného obdobia do e-mailovej schránky. Papierovú faktúru už nebudete dostávať.

K elektronickým faktúram sa dostanete kedykoľvek a kdekoľvek, pokiaľ máte prístup k vašej e-mailovej schránke.

Využívanie služby elektronická faktúra je bezplatné.

Mandát na inkaso v SEPA

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.