Virtuálne datacentrum

Využite pružné IT prostredie

O službe

Firemná IT infraštruktúra musí mať vysoko škálovateľné výpočtové prostredie podporujúce realizáciu IT stratégie účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. Služba Virtuálne Datacentrum vám ponúka prístup k radu komponentov výpočtových zdrojov, ktoré vám umožnia vybudovať škálovateľné serverové firemné prostredie.

Už nemusíte riešiť otázky výkonu, životnosti a aktualizácií systémov. Získate vlastné virtuálne dátové centrum – dynamické, virtualizované a ľahko škálovateľné IT prostredie formou cloudu pre vaše firemné aplikácie. Navyše zaplatíte len za služby, ktoré skutočne potrebujete.

Výhody

 • Umožníte svojim IT tímom sústrediť sa na hlavné priority
 • Znížite náklady, využijete služby podľa potreby (pay-as-you-grow model)
 • Transparentná a predvídateľná štruktúra nákladov bez skrytých poplatkov
 • Redukuje nároky na vývoj a zabezpečuje jednoduchú aktiváciu služby
 • Najvyššie zabezpečenie dát a prevádzky (individuálne nastaviteľná bezpečnosť)
 • Nemusíte riešiť spotrebu energií, chladenie a dostupnosť Využijete preverené hardvérové a softvérové komponenty od vedúcich firiem v odbore
 • Zálohovanie dát, individuálne nastaviteľná bezpečnosť, pokročilý monitoring a vlastné nastavenie funkcií cez web
 • Všetky cloudové služby ako aj dátové centrum, v ktorom je umiestnená virtualizačná platforma majú ISO 27001 (2013) a ISO 9001 (2015) certifikáciu

Prehľad

Služba Virtuálne Datacentrum poskytuje a ponúka prvotriedne výpočtové a sieťové zdroje umiestnené v moderných dátových centrách SWAN. Touto službou získate škálovateľné prostredie zložené z výpočtových komponentov – vCPU, RAM, diskových polí a sieťových komponentov, pre hosťovanie vašich aplikácií, ktoré sa prispôsobia požiadavkám vašej firmy, pri zvýšení efektivity a znížení nákladov.

 • Pripravené riešenie virtuálnych serverov s predinštalovanými operačnými systémami na okamžité použitie
 • Vysokokvalitné technológie (VMware, Cisco a NetApp) poskytujú maximálnu flexibilitu a možnosti ovládania
 • Kompletne redundantná architektúra platformy maximálne eliminuje neplánované výpadky v dôsledku porúch infraštruktúry
 • Servery sú oddelené na niekoľkých úrovniach a využívajú preverené technológie, ktoré sú pod neustálym dohľadom certifikovaných odborníkov

Služba vám umožňuje kombinovať prvky fyzickej a virtuálnej infraštruktúry tak, aby vyšla v ústrety vašim požiadavkám. Možno ju kombinovať so službou Collocation a s vašou vlastnou infraštruktúrou pre hybridné cloudové prostredia.

Využitie

 • Hosťovanie vašich dôležitých aplikácií, CRM, ERP, intranetových a extranetových systémov
 • Prostredie pre testovanie a vývoj aplikácií
 • Služby Disaster Recovery (riešenie obnovy po havárii) na jedno kliknutie
 • Aplikácia s náročnou prevádzkou – napr. e-commerce, hry, simulačné modely, záťažové testy, data mining a pod.

Môžeme Vám poskytnúť riešenia vlastnej virtuálnej infraštruktúry, ktoré budú plne nezávislé od verejnej VDC platformy (Privátne cloudové služby).

Služba je dostupná bez akéhokoľvek obmedzenia po celom svete. Naša platforma sa nachádza v profesionálnom dátovom centre SWAN, ktoré je zabezpečené, tak fyzickými, ako aj technologickými bezpečnostnými systémami a ďalšími typmi ochrany dát (CCTV systémy, vstupné čipové karty, protipožiarna ochrana, nepretržitý monitoring zariadení, uzamykateľné priestory a ďalšie prostriedky).

Špecifikácie

Vlastnosť Virtuálne datacentrum
vCPU voliteľné po kroku – 1GHz
RAM voliteľné po kroku – 1GB
Kapacita úložiska voliteľné po kroku -– 50GB (min); až do 2TB (viac individuálne)
Operačné systémy Windows / Linux
Štatistika využívania CPU, RAM, úložisko dát / monitoring siete
Vzdialený prístup RDP / SSH
Webový zákaznícky portál vCloud Director
Správa služby voliteľná služba, ktorá zabezpečuje správu odborným servisným tímom
Zabezpečenie siete FW voliteľné
Zmluvné garancie služieb (SLA) 99.99 % dostupnosť
Konektivita Internet / IP VPN / Ethernet
Vlastná správa Virtual Machine (VM) zapnúť / vypnúť / restart
vytvoriť / zmazať VM
pridať / odobrať / zmeniť zdroje

 

Dokumenty

 •  

Cena

Ponúkame efektívny cenový model:

 • Fix + "on-demand"

- platby za výpočtové zdroje sa účtujú na hodinovej báze. Kvoli predikovateľným nákladom a cene si však môžete zadefinovaný výkon predplatiť. Ak virtuálny stroj nepoužívate, stačí ho jednoducho vypnúť a nebudú vám účtované žiadne poplatky za vCPU a pamäť. Ideálne riešenie pre sezónne alebo dočasné prostredie, ak potrebujete rýchlo a flexibilne upravovať výpočtové zdroje.

Kontakt

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.