Ako pomáhame

 

Spoločnosť SWAN zodpovedne poskytuje svojim zákazníkom, už viac ako dve dekády, inovatívne služby a profesionálne riešenia v oblasti sieťových technológií, internetových, dátových a televíznych služieb s vyššou pridanou hodnotou. Rovnako, ako sa spoločnosť stará o spokojnosť svojich zákazníkov, vytvára atraktívne pracovné prostredie aj pre svojich viac ako 500 zamestnancov a podporuje ich dobrovoľnícke aktivity v rôznych projektoch. Svoje telekomunikačné služby SWAN prevádzkuje s ohľadom na životné prostredie zvyšovaním energetickej efektivity a je držiteľom „Zeleného certifikátu“ za zabezpečenie ekologickej recyklácie elektroodpadu. SWAN dlhodobo podporuje vzdelávanie v oblasti IT zručností marginalizovaných skupín, venuje sa téme duševného zdravia a podporuje mladé talenty v oblasti športu, kultúry a vzdelávania. 

Spoločnosť SWAN založila a už viac ako 14 rokov financuje a technologicky zastrešuje neziskovú organizáciu Ľudia Ľudom, ktorá od svojho vzniku pomáha ľuďom v núdzi a rôznym organizáciám prostredníctvom online darcovského portálu ludialudom.sk. Nezisková organizácia pomohla už tisícom príjemcom, či už jednotlivcom, rodinám v núdzi, alebo iným organizáciám, pričom počet darcov presiahol hranicu štvrť milióna a objem darovaných peňazí cez portál presiahol 21 miliónov eur.

 

 

 

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.