Nástroje pre zákazníkov

Nahrávanie hlások

Pre našich zákazníkov, ktorí využívajú naše hlasové služby, ponúkame možnosť nahrať telefónne hlásky v profesionálnej kvalite. Na stránke si zároveň môžete vypočuť vzory hlasov.

Webmail

Služba WebMail ako súčasť produktov Dial up a ADSL produktov umožňuje prehliadať si mailovú schránku použitím akéhokoľvek web prehliadača z akéhokoľvek iného počítača pripojeného na internet. Jednoducho stačí navštíviť WebMail a vložiť vaše prihlasovacie meno a heslo.

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál portal.swan.sk slúži na aktiváciu a konfiguráciu jednotlivých služieb a prídavných služieb. Prostredníctvom portálu môžete zisťovať vašu platobnú bilanciu, kontrolovať objem prenesených dát, prípadne realizovať platby za poskytované služby. Možnosti portálu vám umožnia kontrolu nad objednanými službami.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.