IoT Internet vecí

Vitajte v budúcnosti !

O službe

Dáta sa stavajú jedným z najdôležitejších aktív takmer každej organizácie. Presné a efektívne získané dáta predstavujú dôležitý nástroj, ktorý môže firma využiť ako konkurenčnú výhodu alebo samospráva použiť na zvýšenie kvality poskytovaných služieb občanom. Internet vecí čoraz rýchlejšie pretvára odvetia po celom svete. Našou snahou je pomôcť našim zákazníkom zareagovať na tento trend a vyťažiť z neho maximum. Vyše 20 rokov SWAN buduje telekomunikačné siete, po ktorých tečú dáta našich zákazníkov a teraz vieme tento svet Internetu rozšíriť o ďalšiu dimenziu: Internet vecí.

Riešenia ponúkané v oblasti IoT majú pomôcť SWAN zákazníkom zbierať dôležité údaje, bezpečne ich poslať na určené miesto, bezpečne ich uložiť a prehľadne ich interpretovať užívateľom. Ako nadstavbu vieme ponúknuť analýzu dát a tým znásobiť ich hodnotu v očiach zákazníka.

Služby IoT sú komplexné, nákladovo efektívne a spoľahlivé komunikačné riešenia pre spoločnosti z rôznych odvetví ako aj štátnych a samosprávnych sektorov. Využite hodnotu Vašich dát na 100%.

 • Dodanie, montáž a inštalácia senzorov, prípadne iných prvkov/zariadení potrebných na zber dát
 • Výstavba a prevádzka siete LoRa, po ktorej senzory bezpečne komunikujú so serverom
 • Interpretácia dát cez grafické web rozhranie s možnosťou dodania analytickej časti za účelom navýšenia pridanej hodnoty dát pre zákazníka

Chcete mať aktuálne informácie v reálnom čase? Chcete tieto informácie využiť na zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a zisku, zvýšeniu bezpečnosti, kvality života alebo chcete byť v súlade s protokolom HACCP.

SWAN IoT tím profesionálov Vám vyskladá riešenie z bohatej palety najmodernejších IoT riešení, v rozsahu aký budete požadovať. Zo skúsenosti získaných z realizácie IoT riešení u viacerých zákazníkov sme si vedomí, že jedinečné potreby každého zákazníka musia byť pretavené do unikátneho riešenia.

Výhody

 • Efektívny zber informácii v digitálnej forme
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Eliminácia chybovosti vďaka automatizácii
 • Obojsmerná komunikácia (LoRa sieť)
 • Široké pokrytie vďaka dosahu signálu
 • Vysoká bezpečnosť vďaka oddelenej sieti
 • Śkálovatelnosť každého riešenia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka
 • Grafické rozhranie pre zobrazenie dát s možnou nadstavbou za účelom analýzy dát
 • Profesionálny IoT tím pre konzultácie a návrh riešenia

Oblasti pre využitie služby

 • Smart City (Inteligentné mesto) – osvetlenie, parkovanie, doprava, kamerový dohľad, atď.
 • Smart Building (Inteligentná budova) – monitoring okien a dverí, úniku plynu, požiaru, toxických látok, správa klimatizácie, atď.
 • Bezpečnosť – inteligentný kamerový systém, narušenie vstupu, rozpoznanie tváre, atď.
 • Životné prostredie – monitoring ovzdušia a meteorologických veličín
 • Preprava tovaru / logistické služby – geo trasovanie vozidiel a/alebo tovaru, monitoring teploty a vlhkosti pri preprave a skladovaní potravín
 • Zdravotníctvo, Poľnohospodárstvo, Odpadové hospodárstvo a ďalšie oblasti...

Téma IoT je veľmi dynamická a stále rýchlejším tempom sa rozrastá a pokrýva nové oblasti, kde sa ponúka priestor na jej nasadenie. Preto možnosti spoločnosti SWAN nie sú obmedzené len na oblasti uvedené v tomto produktovom liste. Kontaktuje Vášho obchodníka alebo napíšte na sales@swan.sk
za účelom bezplatnej konzultácie.

Dokument

Kontakt

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na helpdesk@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.