Termo kamery

Meranie teploty

O službe

Zvýšenie bezpečnosti počas pandémie aj bežnej prevádzky

V záujme ochrany zdravia zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov chce spoločnosť SWAN svojim biznis zákazníkom pomôcť identifikovať osoby so zvýšenou telesnou teplotou, a tým zabrániť šíreniu infekčných chorôb v rámci svojich prevádzok. Riešenie je možné prispôsobiť podľa konkrétnych potrieb zákazníka od jednoduchého merania teploty pri vstupe do budovy až po kamerové riešenie s dátami ukladanými do cloudu spoločnosti SWAN na ďalšiu analýzu.

Služba merania teploty je komplexné, nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie pre spoločnosti všetkých veľkostí a rôzneho zamerania.

Základná funkcia je chrániť zdravie ľudí a zabezpečiť plynulosť prevádzky.

 • Presnosť merania od 0,3 °C
 • Rýchlosť merania od 0,03 s
 • Automatická kalibrácia
 • Úspešnosť zachytenia tvárí bez rúšok až 99.85 %
 • Úspešnosť zachytenia tvárí s rúškami až 95 %

Meranie teploty je video IoT riešenie, ktoré využíva technológie ako inteligentné rozpoznávanie tváre, meranie teploty pomocou termovízneho infračerveného žiarenia, a viaceré technológie pripojenia kamier do siete vrátane 4G a 5G.

Systém využívaný spoločnosťou SWAN vznikol ako reakcia na epidémie SARS a MERS na Ďalekom východe a bol úspešne nasadzovaný aj v boji s novým ochorením COVID-19.

Výhody

 • Presná identifikácia osôb so zvýšenou teplotou v reálnom čase
 • Okamžitá signalizácia prekročenia stanovenej hodnoty
 • Možnosť výberu spomedzi viacerých technológií / produktov
 • Možnosť monitorovania viacerých vchodov a takisto veľkých priestorov
 • Bezpečný prenos a ukladanie dát
 • Prístup cez klienta na PC alebo atď. cez aplikáciu na mobilnom zariadení

Využitie služby

 • Zabezpečenie kontinuity vášho podnikania zvýšením ochrany zdravia
 • Bezdotykové meranie teploty
 • Identifikácia ľudí bez rúška
 • Využitie pre obchodné reťazce, administratívne budovy, nákupné centrá, úrady, školské zariadenia, stravovacie zariadenia, športoviská, autobusové a vlakové stanice, letiská, atď.
 • Viac kamier s jednotným prístupom a správou

Služba meranie teploty môže byť použitá počas pandémie, chrípkovej sezóny, ale aj v čase nízkeho rizika nakazenia. Spoločnosť SWAN pracuje s viacerými technológiami, z ktorých každá môže vhodnejšie pokrývať potreby konkrétneho klienta. Vstavaný AI algoritmus dokáže merať teplotu viacerých osôb naraz do vzdialenosti až 5 metrov od kamery, čo umožňuje využitie služby v menších priestoroch, v umelo vytvorených koridoroch, ale aj vo väčších vstupných halách. Vo veľkých komplexoch s viacerými vstupnými bodmi je možné využiť viacero kamier prepojených do jedného manažmentu.

Kontakt

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.