Registrácia domén

Rýchlo a jednoducho

O službe

Predpokladom k registrácii domény .sk je nadobudnutie štatútu Užívateľa domény a pridelenie tzv. identifikátora (SK-NIC-ID) v systéme SK-NIC. Pokiaľ už identifikátor máte, pokračujte bodom 2.

1. Vyplňte prosím formulár F1

t.j. Žiadosť o štatút užívateľa na stránke www.sk-nic.sk. V závere formulára F1 je potrebné uviesť identifikátor Vami oprávneného registrátora, ktorý bude pre Vás vykonávať správu a registráciu domén. Pokiaľ ste boli s doterajšími službami SWANu spokojní a máte záujem s nami spolupracovať i naďalej, do políčka "Oprávnení registrátori" uveďte, prosím, Identifikátor spoločnosti SWAN (SWAN-0002).

Vyplnený formulár je potrebné odoslať, vytlačiť a podpísať nasledovným spôsobom:

  • V prípade, že ste fyzická osoba - nepodnikateľ, je potrebné, aby formulár obsahoval Váš úradne overený podpis.
  • V prípade, že ste právnickou osobou, alebo fyzickou osobou - podnikateľom, podpis štatutárneho zástupcu Vašej spoločnosti nemusí byť úradne overený
  • V prípade, že ste právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, je potrebné priložiť nasledovnú dokumentáciu:
  • kópia výpisu z Obchodného registra, respektíve Živnostenského registra (nie staršiu ako 3 mesiace, kópia výpisu nemusí byť overená notárom, ak sa údaje zhodujú s údajmi na www.orsr.sk, resp. www.zrsr.sk.)
  • Ak ste inou právnickou osobou, ktorá nie je zapísaná v Obchodnom registri, je potrebné k Formuláru F1 priložiť overený doklad, ktorý potvrdzuje používanie IČO (potvrdenie zo štatistického úradu, daňového úradu, resp. iný doklad).

Uvedené dokumenty zašlite, prosím, do 14 dní odo dňa odoslania elektronického formulára na adresu:

SK-NIC, a.s.
P.O.BOX 49
840 00 Bratislava 4

prípadne prineste osobne na adresu:

SK-NIC, a.s.
Borská 6
Bratislava 4

Po doručení dokumentov Vám bude prostredníctvom e-mailu zaslaný tzv. identifikátor (SK-NIC-ID), t.j. kód tvorený kombináciou písmen a číslic, ktorý je vstupným údajom pre uzatvorenie Zmluvy o Doméne.

2. Objednávka služby registrácie a správy domény .sk

Po pridelení Identifikátora vyplňte, prosím, Objednávku služby registrácie a správy domény .sk (v objednávke je zverejnená i cena za služby), ktorú nájdete v položke Na stiahnutie na stránke www.swan.sk. Žiadosť je potrebné vytlačiť a zaslať poštou alebo faxom na: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, resp. faxové čísla: 02/35 000 799 alebo 02/35 000 511. (Prípadne využite scan a emailovú adresu domeny@swan.sk.)

Po zaevidovaní Vašej žiadosti Vám zašleme poštou Zmluvu o registrácii a správe Domény. Prosíme o jej podpísanie a zaslanie späť do SWANu. Zmluvu o Doméne pre Vás uzatvorí SWAN s SK-NICom vo Vašom mene. Následne Vám bude zaslaná faktúra, po ktorej uhradení sa stávate Držiteľom Vašej Domény/Domén.

Každá doména môže mať len jediného držiteľa. Pred registráciou akejkoľvek domény si, prosím, preverte,
či doména, o ktorú máte záujem, už nie je registrovaná iným užívateľom. Existenciu domény, stav procesu registrácie, majiteľa i registrátora domény si môžete overiť na stránke www.sk-nic.sk vložením názvu domény do políčka "Hľadaj doménu".

Kontakt

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.