Digitálna kancelária

Komplexná podpora administratívnych, kancelárskych a ďalších agend samosprávy

O službe

Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy.

Organizácie štátnej a verejnej správy môžu systém IIS MIS využiť na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy).

Prostredníctvom Digitálnej kancelárie získate systém IIS MIS ako službu a takto ušetríte potrebu značných vstupných a prevádzkových nákladov.

Charakteristiky služby

Subsystémy a moduly systému IIS MIS sú integrované a navzájom prepojené. Subsystémy sa kontinuálne rozvíjajú (legislatívne aktualizácie, požiadavky zákazníkov, firemný rozvoj).

K dispozícii sú zoradenia a vyhľadávania podľa vybraných kritérií, tlačové zostavy stanovené legislatívou, zostavy a funkcie pre bežné rutinné činnosti, možnosti pre ad-hoc zostavy. Systém v Digitálnej kancelárii umožňuje integrované použitie etablovaného kancelárskeho produktu Open Office - Writer, Calc (ako analógie pre Word, Excel).

Ako štandard umožňuje aj evidenciu súvisiacich dokumentov priamo ku konkrétnym databázovým záznamom, resp. položkám záznamu v databázach systému IIS MIS (skenované dokumenty, súbory, obrázky, a i.).

Poskytnutie služby

Pri poskytnutí Digitálnej kancelárie IIS MIS vykonáme:

- konfiguráciu systému pre potreby Vášho úradu
- migráciu - transformáciu aktuálnych dát
- autorizáciu pracovníkov do systému (pridelenie prístupových práv)
- zaškolenie

Prístup, prevádzka a zabezpečenie služby

Služba Digitálna kancelária IIS MIS je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Evidované dáta sa ukladajú v zabezpečenom úložisku dát, tlačové výstupy sa realizujú na vašich tlačiarňach v organizácii. Aktualizácie systému (legislatíva, údržba, rozvoj) sa realizujú automatizovane a pod dohľadom a kontrolou špecialistov producenta systému IIS MIS . K dispozícii je hot-line podpora prevádzky služby (otázky, konzultácie, on-line komunikácia a i.).

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.