Info-komunikačné riešenia

Telekomunikačné riešenia a služby navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám obecných úradov

O službe

Telekomunikačné riešenia a služby pre verejnú správu sme navrhli tak, aby komplexne vyhovovali požiadavkám obecných úradov. Vieme, že potreby jednotlivých samospráv môžu byť rozdielne, preto sme pripravení jednotlivé parametre riešenia upraviť podľa Vašich požiadaviek.

Môžete tak získať viac e-mailových schránok, rýchlejší internet či väčší počet prístupov k digitálnej kancelárii pre zamestnancov. Záleží len na vás.

Info-komunikačné riešenie od SWAN pre verejnú správu obsahuje:

- Nepretržité internetové pripojenie bez obmedzenia prenesených dát,
- telefonovanie (Voice over IP),
- faxové služby,
- mailové služby,
- služby digitálnej kancelárie pre obecný úrad (pre samosprávu),
- služby digitálnej kancelárie pre správu registratúry (pre štátnu a verejnú správu).

Prínosy riešenia

 • Všetky služby v jednom balíku – komplexné riešenie info-komunikačných služieb od jedného dodávateľa (hlas, internet, email, elektronické služby pre úrad) prináša úsporu mesačných poplatkov za služby

 • Vždy aktuálne dáta – elektronické služby digitálnej kancelárie obecného úradu sú nepretržite aktualizované a v súlade s platnou legislatívou

 • Vždy aktuálne dáta – elektronické služby digitálnej kancelárie obecného úradu sú nepretržite aktualizované a v súlade s platnou legislatívou

 • Bezpečnosť bez starostí – elektronické služby digitálnej kancelárie obecného úradu sú prevádzkované v dátovom centre s vysokým zabezpečením a ochranou dát, kde je takmer nemožná strata dát v prípade zlyhania hardvérových komponentov

 • Dostatočný výkon kedykoľvek – používateľ riešenia získava garantovaný a vždy dostatočný výpočtový výkon pre všetky ponúknuté aplikácie a agendy. Obecný úrad tak nie je zaťažený riešením servisu, aktualizácie a obmeny serverov, ktoré sú pre funkčnosť elektronických služieb potrebné

 • Šetrenie nákladov na nákup počítačov – všetky výpočtové operácie sú vykonávané na vzdialených serveroch v dátovom centre. Tým sa eliminuje požiadavka na výpočtový výkon počítačov na obecnom úrade

 • Nulové dodatočné náklady – všetok potrebný HW pre internetové a hlasové služby je súčasťou služby

 • Volania kolegom zadarmo – hlasové programy ponúkajú bezplatné volania na ďalšie obecné úrady využívajúce rovnakú službu

 • Pokročilý fax – faxová služba ponúka vysokú efektivitu – fax-to-mail, mail-to-fax

 • Pokročilý e-mail – pre pracovníkov obecného úradu je vytvorená emailová schránka v tvare meno@nazovobce.sk s možnosťou synchronizácie s mobilným telefónom a zdieľaním kalendárov a kontaktov

 • Profesionálny dohľad – riešenie je neustále monitorované pre rýchle odstránenie chýb

 • Neobmedzený internet – pripojenie do internetu nie je limitované objemom prenesených dát

Riešenie obsahuje

Pripojenie do internetu

Prinášame Vám vysokorýchlostné pripojenie obecného úradu k celosvetovej sieti bez akýchkoľvek limitov objemu prenesených dát prostredníctvom technológie WiMAX alebo aDSL. Pripojenie môže byť doplnené o HW, ktorý zabezpečí pripojenie viacerých PC káblom alebo bezdrôtovo, prostredníctvom WiFi.

Hlasový balík Komfort 120

V rámci paušálu je môžete využiť 120 predplatených minút na volania do pevných sietí na Slovensku a do zahraničných destinácií zaradených do 0. a I. tarifného pásma. Po prevolaní paušálu sú ceny hovorov účtované podľa uvedenej tarify. Volania na čísla iných účastníkov služby Komfort (súkromné i fyzické osoby) nie sú spoplatnené.

Telefón YEALINK SIP-T21

Telefónny prístroj má podsvietený grafický displej 132x64 pix, 2 SIP účty, 2 programovateľné tlačítka, lokálny telefónny zoznam na 1000 záznamov, vzdialené zoznamy (XML, LDAP), pamäť na posledných 100 volaných čísel, 100 prijatých a 100 zmeškaných hovorov, 10 melódií pre zvonenie, čakajúci hovor, DHCP, podpora QoS alebo peer-to-peer mód a iné užitočné funkcie v IP telefóne, a to všetko s kvalitným vyhotovením za výhodnú cenu. 

 

Služba IP FAX

So službou IP FAX môžete prijímať faxové správy a dokumenty priamo do e-mailovej schránky, rovnako ako odosielanie správ alebo dokumentov priamo na faxové zariadenie príjemcu. Prijatie faxu je rovnako jednoduché ako prijatie e-mailu.

Stránky faxu sú doručené ako príloha vo formáte TIFF alebo PDF. Údaj o adresátovi obsahuje telefónne číslo, z ktorého bol fax prijatý. Odoslanie faxu je jednoduché: cez webové rozhranie, po autorizácii odosielateľa (prihlásením sa na užívateľské konto). K dispozícií máte i archív odoslaných faxov. Odoslanie faxu z e-mailového klienta je rovnaké ako odoslanie e-mailu.

Správa môže obsahovať text, obrázky alebo prílohy (konverzia binárnych príloh do grafického formátu pri odosielaných faxových správach je možná z nasledovných formátov: *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.dcx, *.rtf, *.html, *.htm, a iné, podľa licencie).

Adresátom je #fax#faxové_číslo@ipfax.sk, napr. faxové číslo do Košíc bude v tvare #fax#553100029@ipfax.sk

Výhody služby IP FAX

 • Správy na jednom mieste: adresné doručovanie faxových správ vybranému adresátovi priamo do e-mailovej schránky (alebo viacerým adresátom - až do 10 e-mailových schránok), k svojim faxom sa dostanete kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom e-mailovej schránky

 • Rýchlosť doručenia, zvýšenie pracovnej efektivity a zníženie nákladov

 • Ušetrite: na investičných nákladoch za faxové zariadenia, na prevádzkových nákladov na spotrebný materiál, servis a obsluhujúci personál

 • Žiadne stratené faxy, máte možnosť ďalšej práce s faxmi – tlačenie, preposielanie, prehľad správ podľa časovej súslednosti a jednoduchú archiváciu

 • Dostatočný výkon kedykoľvek – používateľ riešenia získava garantovaný a vždy dostatočný výpočtový výkon pre všetky ponúknuté aplikácie a agendy. Obecný úrad tak nie je zaťažený riešením servisu, aktualizácie a obmeny serverov, ktoré sú pre funkčnosť elektronických služieb potrebné

 • Hromadné odosielanie faxových správ

Mailové služby

Business Standard 1000, Basic OWA 500 MB, Basic OWA 50 MB

Profesionálne mailové riešenie založené na báze Microsoft Exchange je pripravené vyhovieť nárokom všetkých klientov. Balíky OWA 50 a OWA 500 predstavujú emailovú schránku v tvare alias@nazovobce.sk s kapacitou 50 MB, resp. 500 MB, dostupnou cez web prehliadač.

 

Balík Business Standard navyše obsahuje možnosť prístupu do mailovej schránky pomocou mobilných zariadení (smartphony s operačným systémom iOS, Android, Windows Mobile a iné, iPad, tablety, a pod.). Túto funkcionalitu využije každý starosta OÚ, ktorý aj počas pracovnej cesty vie on-line reagovať na maily a riešiť agendu.

 

Pracovníci obecných úradov môžu využitím týchto mailových služieb zdieľať kalendáre, kontakty, úlohy. Každá e-mailová schránka obsahuje robustnú antivírovú a antispamovú ochranu.

Bezpečné úložisko dát

Uložte si svoje dáta spoľahlivo v kontrolovanom prostredí dátového centra formou prenájmu priestoru určeného na bezpečné uloženie, a v prípade potreby, na následnú obnovu dát.

Vaše dáta budú umiestnené na diskových poliach so zabezpečením viacnásobnej ochrany: diskové pole má implementovanú ochranu proti strate dát (RAID), navyše ako prevenciu pred stratou dát je každé diskové pole fyzicky zrkadlené na druhé pole s rovnakou ochranou.

Takýto priestor je určený najmä na zálohovanie veľmi dôležitých dokumentov, resp. ich elektronických verzií.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.