Zobraziť:

Digitálna kancelária

Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy. Organizácie štátnej a verejnej správy môžu systém IIS MIS využiť na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy). Prostredníctvom Digitálnej kancelárie získate systém IIS MIS ako službu a takto ušetríte potrebu značných vstupných a prevádzkových nákladov.

Charakteristiky služby

Subsystémy a moduly systému IIS MIS sú integrované a navzájom prepojené. Subsystémy sa kontinuálne rozvíjajú (legislatívne aktualizácie, požiadavky zákazníkov, firemný rozvoj).

K dispozícii sú zoradenia a vyhľadávania podľa vybraných kritérií, tlačové zostavy stanovené legislatívou, zostavy a funkcie pre bežné rutinné činnosti, možnosti pre ad-hoc zostavy.
Systém v Digitálnej kancelárii umožňuje integrované použitie etablovaného kancelárskeho produktu Open Office - Writer, Calc (ako analógie pre Word, Excel). Ako štandard umožňuje aj evidenciu súvisiacich dokumentov priamo ku konkrétnym databázovým záznamom, resp. položkám záznamu v databázach systému IIS MIS (skenované dokumenty, súbory, obrázky, a i.).

Poskytnutie služby - prispôsobenie systému na podmienky organizácie

Pri poskytnutí Digitálnej kancelárie IIS MIS vykonáme:

  • konfiguráciu systému pre potreby Vášho úradu
  • migráciu - transformáciu aktuálnych dát
  • autorizáciu pracovníkov do systému (pridelenie prístupových práv)
  • zaškolenie

Prístup, prevádzka a zabezpečenie služby

Služba Digitálna kancelária IIS MIS je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Evidované dáta sa ukladajú v zabezpečenom úložisku dát, tlačové výstupy sa realizujú na vašich tlačiarňach v organizácii. Aktualizácie systému (legislatíva, údržba, rozvoj) sa realizujú automatizovane a pod dohľadom a kontrolou špecialistov producenta systému IIS MIS . K dispozícii je hot-line podpora prevádzky služby (otázky, konzultácie, on-line komunikácia a i.).

V prípade záujmu o konkrétne riešenie pre Vašu samosprávu nás, prosím, kontaktujte


Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava 4, IČO: 47 258 314, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie

Polia označené hviezdičkou sú povinné