Zverejňované informácie a špecifikácie rozhraní

Zverejňované informácie a špecifikácie

S cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi siete, spoločnosť SWAN, a.s. zverejňuje v zmysle čl. III ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb nasledujúce informácie týkajúce sa prepojenia sietí a prístupu k pevným sieťam a k mobilným sieťam na účely poskytovania verejne dostupných služieb:

Informácie týkajúce sa prepojenia pevných sietí:

Referenčná ponuka FIX

Informácie týkajúce sa prepojenia mobilných sietí:

Referenčná ponuka MOBIL

Referenčné ponuky v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/612 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie:
https://www.4ka.sk/cenniky-a-dokumenty#referencne-ponuky
Technické špecifikácie rozhraní podľa §20 (4) zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách:
https://www.swan.sk/podpora/technicke-specifikacie-rozhrani/

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.