Zahraničné špeciálne čísla

Poskytnite svojim medzinárodným zákazníkom vynikajúcu starostlivosť

O službe

Aj so svojimi zahraničnými zákazníkmi môžete udržiavať blízky a trvalý kontakt. Ak podnikáte na medzinárodnej úrovni, zahraničné špeciálne číslo pomôže vašej spoločnosti zvýšiť prestíž a všeobecné povedomie. Služba umožňuje vašim zákazníkom volať na vašu linku zadarmo alebo za znížený poplatok z viac ako 80 krajín sveta. Získate atraktívne telefónne číslo a efektívne riešenie medzinárodných prichádzajúcich hovorov.

Výhody

 • Jednoduchá možnosť, ako vám môžu zavolať medzinárodní zákazníci
 • Posilníte prestíž firmy na globálnej úrovni
 • Zabezpečíte svojej spoločnosti plynulé podnikanie a obchodné aktivity
 • Znížite náklady na medzinárodnú propagáciu vďaka kontaktnému telefónnemu číslu v danej krajine
 • Plná podpora 24/7 dohľadového centra

Prehľad

Zahraničné špeciálne číslo je komplexné, nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie prichádzajúcich medzinárodných hovorov, ktoré zvýšia povedomie o vašej značke.

Získate špeciálne a ľahko zapamätateľné telefónne číslo, ktoré je dostupné z viac ako 80 krajín.

Kľúčové služby:
Medzinárodné zelené číslo – pre volania zadarmo a vyššiu prestíž vašej spoločnosti

 • Motivujete zákazníkov zisťovať si informácie o vašich produktoch alebo službách
 • Umožníte zákazníkom pohodlné volanie, zvýšite ich spokojnosť a lojalitu

Medzinárodné geografické číslo – spoločné náklady pre efektívne prichádzajúce hovory

 • Efektívne môžete riadiť financovanie zahraničných hovorov
 • Znížite riziko nevyžiadaných hovorov

Využitie

Zahraničné špeciálne číslo zabezpečuje kompletné riešenie prichádzajúcich medzinárodných hovorov pre firmy všetkých veľkostí.
Mnoho zákazníkov používa služby Zahraničných špeciálnych čísel ako riešenie svojich potrieb pre spracovanie prichádzajúceho volania:

 • Malé a stredné firmy zvýšia svoju konkurenčnú výhodu a viditeľnosť na zahraničných trhoch vďaka ľahko zapamätateľnému číslu. Existujúci i potenciálni zákazníci vám môžu volať zadarmo
 • Veľké spoločnosti zvýšia produktivitu tímov zákazníckej podpory vďaka dostupnosti a spoľahlivosti prichádzajúcich medzinárodných hovorov
 • Medzinárodné call centrá spracovávajúce veľké množstvo otázok získajú spoľahlivé, prispôsobivé a nákladovo efektívne riešenie

Zahraničné špeciálne číslo je určené firmám, ktoré potrebujú jednoduchý a účinný nástroj pre volania so zahraničnými zákazníkmi. Prostredníctvom služby môžu poskytovať informácie o produktoch, prístup k aplikáciám, rezervácie, realizovať predaj a sprostredkovávať automatické odpovede na otázky.

Špecifikácie

Komplexné riešenie medzinárodných prichádzajúcich hovorov ponúka:

 • Jednoduché nastavenie – zvoľte krajinu, variant služby, prístupové číslo a cieľové číslo
 • Pohodlnú kontrolu nákladov vďaka bezplatnému reportingu a detailnému vyúčtovaniu
 • Bezproblémová integrácia s existujúcimi ústredňami a prístupovými technológiami


Varianty služby:

Medzinárodné špeciálne číslo ponúkame vo dvoch variantoch:

 • Zelené číslo zo zahraničia
 • Geografické číslo zo zahraničia


Zelené číslo zo zahraničia – služba bezplatného volania

Zelené číslo zo zahraničia umožňuje zákazníkom volania na bezplatnú linku vašej firmy kedykoľvek a z viac ako 80 krajín po celom svete. Jednoduché riešenie neprenáša na vašich potenciálnych klientov žiadne náklady a umožňuje vám komunikovať so širokou škálou zákazníkov.

Pre medzinárodné bezplatné volanie sa využívajú dva typy prístupových čísel:

 • IFN – používa prístupové číslo, ktoré je v súlade s platnými číslovacími plánmi vo zvolenej krajine. V tomto prípade budete mať v každej krajine rozdielne kontaktné číslo. Výber čísla nie je možný.
 • UIFN – používa univerzálne medzinárodné číslo, ktoré určuje Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). V tomto prípade budete mať jednotné telefónne číslo vo všetkých krajinách, ktoré BENESTRA pokrýva. *


Geografické číslo zo zahraničia – spoločné náklady

Služba dáva volajúcim v zahraničí účinnú, jednoduchú a výhodnú možnosť komunikácie s vašou spoločnosťou. Volajúci v danej krajine volá miestne geografické číslo najčastejšie s prefixom hlavného mesta. Volajúci teda platí svojmu operátorivi hovor na miestnu pevnú linku. Nízke náklady pre vašu spoločnosť, atraktívna sadzba pre volajúcich a zníženie frekvencie nevyžiadaných hovorov – to sú hlavné výhody.

 

* Dostupnosť a funkčnosť variantov UIFN a IFN závisia od danej krajiny. Kontaktujte, prosím, nášho konzultanta pre podrobnejšie informácie.

Pokrytie

Zahraničné špeciálne číslo môže byť aktivované vo viac ako 80 krajinách sveta. Kontaktujte, prosím, obchodného zástupcu SWAN pre viac informácií.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.