Audiotex

Zvýšte svoj zisk, predávajte cez telefón

O službe

Bez ohľadu na druh podnikania, všetky firmy hľadajú spôsob bezpečného, rýchleho a efektívneho zhodnotenia svojich služieb. Riešením týchto potrieb je služba PremiumPhone 0900. Nielenže je novým zdrojom príjmov, ale aj optimálnym riešením z pohľadu nákladov. Ak uvažujete o ponuke platených informácií, zábavy alebo služieb pre dospelých cez telefón, PremiumPhone 0900 je ideálnym riešením. Špeciálna predajná linka (audiotex) vám prinesie nový zdroj príjmov. Stačí, aby zákazníci vytočili vami určené číslo.

Výhody služby

 • Jednoduché a bezpečné riešenie pre príjem poplatkov od zákazníkov
 • Dôveryhodný platobný systém s& prehľadným vyúčtovaním platieb
 • Bezproblémový prechod od vášho existujúceho operátora do siete SWAN
 • Plná podpora 24/7 dohľadového centra

Prehľad

PremiumPhone 0900 je komplexné, nákladovo efektívne a spoľahlivé hlasové riešenie mikroplatieb, ktoré je vhodné pre všetky firmy.

Kľúčové časti služby:

 • Telefónne číslo: Vyberte si z ponuky štandardných a ľahko zapamätateľných čísel, ktoré sú dovolateľné zo všetkých tuzemských pevných aj mobilných sietí.
 • Špeciálna tarifa: Garantuje, že zákazníci zaplatia vždy, keď využijú vašu službu.
 • Doplnkové služby: Vďaka možnosti využiť doplnkové služby ako čakajúci hovor, podmienené presmerovanie hovorov alebo hlasový systému IVR, získate mnohé ďalšie výhody.

Využitie

PremiumPhone 0900 je kompletným riešením platieb za telefónne hovory. Audiotex môžu využiť firmy všetkých veľkostí pre najrôznejšie účely:

 • Predaj cez telefón či mobil, pasívny telemarketing - informačná linka, zákaznícka linka, objednávková linka, súťažné linka
 • Prístup k plateným telefónnym zoznamom
 • Mikroplatby za služby, poradenstvo a prístup na sociálne siete
 • Platby za prístupy ku kvízom a súťažiam
 • Príjem darov a charitatívnych príspevkov
 • Hlasovanie divákov v zábavných reláciách a show
 • Platený prístup k obsahu pre dospelých
 • Služby chatu

Špecifikácie

Komplexné riešenie platieb za prichádzajúce hovory vám ponúka:

 • Jednoduché nastavenie - stačí vybrať požadovanú sadzbu, prístupové číslo a cieľové číslo
 • Jednoduchá kontrola nákladov a výnosov
 • Pohodlne poskytnete službu a hladko ju prepojíte s existujúcimi ústredňami a prístupovými technológiami vašej firmy
 • Bezplatná prenositeľnosť čísel od vášho súčasného operátora s minimálnou administratívou a plnou podporou počas celého procesu migrácie
 • Rýchla monetizácia - službu nastavíte bez nutnosti vysokých investícií

Pokrytie

Služba je dostupná na celom území Slovenska.

Audiotex vám umožní spoplatniť služby prostredníctvom telefónu a zároveň optimalizovať náklady. Vaši zákazníci získajú výnimočný obsah vďaka jednoduchému a pohodlnému platobnému riešenie.

SWAN poskytuje v Slovenskej republike platobný model založený na platbe za minútu hovoru - volajúci platí čiastku, ktorá zodpovedá dobe trvania hovoru. Model je vhodný pre prístup k informáciám, poradenským službám a ďalším službám osobitného obsahu.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.