SD - WAN

Softvérovo definovaný prístup k WAN sieťam

O službe

Software Defined Wide Area Network predstavuje softvérovo definovaný prístup k WAN sieťam. Medzi jeho najväčšie výhody patrí cielené riadenie kritického toku a smerovania dát, rýchlosti pripojenia, možnosti manažovania a bezpečnosť.

SD-WAN slúži na prepájanie zákazníckych pobočiek a privátnych sietí (MPLS), facilituje internetový prístup a cloudové aplikácie, ako aj služby (SaaS). Služba ponúka zníženie nákladov vďaka nezávislosti prenosu, ako napríklad cez technológie MPLS, 4G/5G LTE, FTTH/B/R, rádiové spoje a ďalšie typy pripojenia. SD-WAN prináša zlepšenie výkonu aplikácií a zvýšenie agilnosti, ako aj optimalizáciu užívateľského zážitku.

Okrem toho umožňuje implementáciu spojení – či už typu hviezda, mesh alebo full-mesh – bez ohľadu na technológiu koncového pripojenia a to v kombinácii s nasadením riadenia prevádzky trafiku podľa stanovaných parametrov.

Samozrejmosťou je aj filtrácia nedostatkov, akými môže byť oneskorenie na linke, stratovosť, naplnená kapacita linky, kritickosť aplikácie alebo typu používanej aplikácie. SWAN vám poskytuje službu od najlepších dodávateľov na trhu, ktorí sú zárukou skúseností, spoľahlivosti a bezpečnosti.

Výhody služby

 • Najlepšia kvalita
 • Všetko z jedného miesta „Centralizovaný manažment“
 • Bezpečnosť (SASE Prístup)
 • Zero touch provisioning
 • Rýchla zmena a adaptácia na vonkajšie riziká
 • Ekologické benefity
 • Šetrenie nákladov

SD - WAN STANDARD

Ponúkame ako balík základných služieb, ktorý obsahuje:

 • Centralizovaný manažment
 • Kompletná implementácia a správa pod taktovkou profesionálnych odborníkov SWANu
 • Zákazník má len RO prístup z možnosťou prehliadania fyzickej topológie
 • Grafický prehlaď kvalitatívnych parametrov jednotlivých prístupových okruhov (Jitter, oneskorenie, etc)

SD - WAN ADVANCED

Pridáva rozširujúce funkcie, ktoré si môžete individuálne navoliť:

 • Topológia - full-mesh
 • WAN optimalizácia
 • MultiWAN
 • Možnosť konfigurácie dohodnutých parametrov
 • >Prístup do portálu pre správu a analýzu logov
 • Full zálohovanie a backup
 • APP control
 • SSL inspection
 • ADVPN – dynamic on demand tunnel support
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.