Leased line

Konektivita pre váš biznis

O službe

Nezáleží na tom, či ste veľká korporácia, telekomunikačný operátor alebo štátna agentúra - služba Leased Line vám poskytne zabezpečenú dátovú a hlasovú komunikáciu. Služba ponúka trvalo dedikovanú, zabezpečenú a spoľahlivú konektivitu pre dátový prenos v topológii "point-to-point". Prenajaté digitálne okruhy Leased Line sú ideálnou voľbou pre váš obsah vyžadujúci synchronizáciu a nízke oneskorenie.

Výhody

 • Pripojíte ľubovoľnú lokalitu vďaka širokej škále prístupových technológií
 • Vynikajúca spoľahlivosť a garantovaný výkon (SLA) Štandardizovaná a tradičná technológia
 • Zvýšenie produktivity a uľahčenie prevádzky vďaka optimalizácii siete
 • Ľahko rozšírite svoje podnikanie vďaka celosvetovej dostupnosti našich služieb. Celková a proaktívna podpora 24/7 prostredníctvom dohľadového centra

Prehľad

Služba Leased Line ponúka trvalo dedikovanú, zabezpečenú a spoľahlivú konektivitu pre vaše dátové prenosy. Využíva vyspelé digitálne technológie s topológiou bod-bod (point-to-point) alebo hviezda (hub-and-spoke). Získate duplexnú, synchrónnu, transparentnú a dedikovanú kapacitu s konštantnou latenciou. K dispozícii je sériové alebo Ethernet rozhranie. Riešenie je nezávislé na protokoloch vyšších vrstiev a podporuje IP / Ethernet prenosy dát, prenosy video aplikácií či digitálneho zvuku.

 

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

Využitie

Služba rieši potreby kľúčových aplikácií, napríklad:

 • Vysoká šírka pásma
 • Nízke a konštantné oneskorenie
 • Prenosy dát v podnikových aplikáciách v reálnom čase
 • Realizácia plánov obnovy po živelnej havárii alebo stratégií kontinuity
 • Priebežná synchronizácia databáz
 • PBX prepojenie

Špecifikácie

Služba Leased Line ponúka šírku pásma podľa štandardov PDH a SDH.

PDH zahŕňa nasledujúce prenosové rýchlosti:

 • N x 64Kbps
 • E1 (2.048 Mbps)
 • E3 (34,368 Mbps)

SDH zahŕňa nasledujúce prenosové rýchlosti:

 • STM-1 (155 Mbps)
 • STM-4 (622 Mbps)

Pokrytie

Spoločnosť SWAN poskytuje službu Leased Line nielen na Slovensku, ale v spolupráci s partnermi poskytuje spoločnosť SWAN dátové služby aj v iných krajinách, okrem iného v Českej republike, v západnej Európe, Severnej Amerike, na Balkáne, v Maďarsku, v Poľsku, v Pobaltsku, Rumunsku, Turecku, na Ukrajine a v Rusku.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte emailom na csc@swan.sk.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.