M2M

MACHINE-TO-MACHINE - Mobilná dátová služba

Popis služby

M2M (MACHINE-TO-MACHINE - Mobilná dátová služba) je služba určená na pripojenie zariadení do siete pomocou špeciálnych M2M SIM kariet (dátových SIM kariet). 


Typy dátových paušálov 
• Single dátové balíky
• Single dátové balíky - spomalená prevádzka
• Shared dátové balíky


Portál Správa M2M
Správa služby M2M je možná cez modul Správa M2M, ktorá je súčasťou zákazníckeho portálu https://portal.swan.sk/.
Možnosti Správy sú:
• typ prideleného dátového paušálu SIM kartám
• prehľad všetkých pridelených SIM kariet
• prehľad celkovej dátovej spotreby celej služby a prehľad dátovej spotreby jednotlivých SIM kariet
• aktivácia/pozastavenie SIM
• export SIM a spotreby do .xls pre analytické účely

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.