SWAN zaznamenal v roku 2023 mierny rast vo viacerých finančných parametroch

SWAN dlhodobo reinvestuje všetky disponibilné zdroje späť do aktív spoločnosti, vďaka čomu patrí medzi TOP 30 investorov na Slovensku za rok 2022.

29.02.2024

  • 140 mil. EUR tržby v roku 2023, +2,2% medziročný nárast
  • 40 mil. EUR neočistený zisk („adjusted EBITDA“), +1,1% medziročne
  • 27,5 mil. EUR investícií, 20% pomer investícií k tržbám

Slovenský telekomunikačný operátor SWAN vykázal v roku 2023 mierny nárast tržieb i neočisteného zisku. Spoločnosti sa darilo vo viacerých segmentoch – najmä v rezidenčných službách. SWAN dlhodobo reinvestuje všetky disponibilné zdroje späť do aktív spoločnosti, vďaka čomu patrí medzi TOP 30 investorov na Slovensku za rok 2022.

 

„Rok 2023 bol pre celý telekomunikačný sektor neľahkým rokom, hlavne z titulu pokračujúcej inflácie z predošlého obdobia. Napriek stabilnému vývoju cien energií sme museli čeliť pokračujúcemu nárastu vstupných cien tovarov, rastu ceny práce ako aj inflačným tlakom v oblasti ostatných prevádzkových nákladov.

 

Aj vďaka rastu tržieb v segmente mobilných služieb a solídnym výsledkom vo všetkých segmentoch fixných služieb sa nám podarilo splniť tohtoročný plán a dosiahnuť tak pomyslenú hranicu 40 mil. EUR neočisteného zisku. Celkovo sme preinvestovali vyše 27,5 mil. EUR vo fixnej i mobilnej oblasti a zaradili sme sa tak medzi TOP 30 investorov na Slovensku,“ hovorí Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.

 

 

Spojenie mobilu a fixu prináša svoje ovocie

Tržby SWANu v roku 2023 dosiahli 140 mil. EUR, pričom mobilný segment dosiahol tržby v objeme 54 mil. EUR. To predstavuje medziročný nárast o 2,2% v porovnaní s výsledkami  za rok 2022, pričom tržby z mobilných služieb medziročne narástli o 6,4%. Spoločnosť pravidelne reinvestuje všetky disponibilné zdroje do nových projektov, čím dlhodobo rastie. To dokazuje aj vysoký pomer investícií k obratu spoločnosti, na úrovni 20% za rok 2023.

 

Spoločnosť SWAN naďalej rastie hlavne vďaka investovaniu do rozširovania telekomunikačných sietí a taktiež vďaka akvizíciám lokálnych operátorov. Spojenie SWANu, ktorý je zároveň aj druhým najväčším B2B operátorom v krajine a štvrtého mobilného operátora pôsobiaceho pod značkou „4ka“ začiatkom roka 2022 sa ukazuje ako správne rozhodnutie. Spojením vznikol plnohodnotný telekomunikačný operátor, ktorý poskytuje komplexné telekomunikačné služby.

 

Rástol aj počet zákazníkov využívajúcich internetové služby cez optickú sieť a to o 1,5% a služby internetovej 4KA TV o 2,4%. 4ka cez vlastnú optickú sieť a cez siete obchodných partnerov zvýšila dostupnosť fixných služieb a pokrýva najvyšší počet domácností spomedzi všetkých operátorov na Slovensku, z toho cez vlastnú fixnú LTE sieť pokrýva viac ako 1 milión domácností a 170 tisíc domácností pokrýva cez vlastnú optickú sieť. Mierne narástol aj počet aktívnych mobilných zákazníkov, ktorý presiahol 620-tisíc aktívnych SIM kariet.

Investície do frekvencií

V oblasti frekvencií si SWAN zabezpečil predĺženie (tzv. prolongáciu) 2x18 Mhz vo frekvenčnom pásme 1,8GHz pre poskytovanie 4G služieb až do decembra 2040, čo mu umožní naďalej investovať do rozvoja svojej vlastnej siete.

Budovanie 4G a 5G siete

SWAN investoval v oblasti mobilných služieb do budovania a skvalitňovania svojej 4G a 5G mobilnej siete. Operátor 4ka rozšíril v roku 2023 svoje porytie 4G sieťou na viac ako 87,5% populácie SR. V pokrytí  pribudlo viac ako 45 nových lokalít a 32 mobilných vysielačov bolo modernizovaných na technológiu 4x4 Massive MIMO, ktorá zvýšila maximá prenosovej kapacity na takmer 4-násobok.

 

Nepriamo SWAN investoval aj vďaka zmluve o poskytovaní národného roamingu od spol. Orange Slovensko, vďaka ktorému sa od roku 2024 zmení služba z 3G na 4G, čo výrazným spôsobom skvalitní zákaznícku skúsenosť - 4G sieť umožní rýchlejšie zostavovanie a kvalitu hovorov cez VoLTE,  či dátovanie a volanie súčasne. Okrem toho operátor rozšíril aj svoju 5G sieť do ďalších slovenských miest - Čadca, Levice, Žiar nad Hronom, Piešťany, Dubnica nad Váhom a Senec.

Nárast mobilnej dátovej prevádzky doma aj v medzinárodnom roamingu

V roku 2023 sa v sieti 4ka prenieslo celkovo až 76 petabajtov dát, čo predstavuje nárast až o 20,9% oproti roku 2022. Najvyššie medziročné nárasty boli pritom zaznamenané v mesiacoch január a marec. Rovnako medziročne rástla aj spotreba dát v medzinárodnom roamingu, pričom najsilnejšie boli letné mesiace júl a august, počas ktorých sa zákazníci 4ky neobmedzovali a preniesli mesačne vyše 170 TB dát len v rámci EÚ roamingu.

 

„Vo 4ke sa zameriavame na veľké objemy dát za priaznivú cenu, čo naši zákazníci oceňujú. Našu sieť neustále vylepšujeme a každým rokom nám rastie dátová prevádzka dvojciferným tempom. Za celý minulý rok preniesli naši zákazníci spolu viac ako 76 petabajtov dát, čo je pre lepšiu predstavu ako sledovanie viac ako 115 miliónov hodín videí na YouTube, alebo 108 miliónov stiahnutých CD. Teší nás, že sa zákazníci na dátach neobmedzujú ani v zahraničí, kde preniesli počas leta rekordné množstvo dát,“ hovorí Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.

Vstup nového investora

Začiatkom decembra 2023 sa spoločnosti SWAN podarilo podpísať investičnú a akcionársku zmluvu so zahraničným partnerom, čím vydláždila cestu na vstup nového akcionára do firmy. Celú transakciu, ktorá trvala vyše rok a ktorú schválil i protimonopolný úrad, sa podarilo uzatvoriť práve v týchto dňoch a tým pádom sa západoeurópsky investičný fond Marguerite (https://www.marguerite.com/), nezvratne stal súčasťou akcionárskej štruktúry štvrtého najväčšieho Telco operátora v krajine. Nové partnerstvo SWAN-u opätovne pomôže nadýchnuť sa a naďalej investovať do budovania infraštruktúry akou sú optické či 5G siete, ako aj do konsolidácie telekomunikačného trhu na Slovensku.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.