Registrácia

MOJE ÚDAJE

Prídem s partnerom / partnerkou

MOJE DETI

Dieťa 1

Dieťa 2

Dieťa 3

Dieťa 4

Dieťa 5

Dieťa 6

+
Ďalšie dieťa

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B, svoje osobné údaje výlučne pre účel evidencie účasti na predmetnom evente.