Prihláste sa do nášho newslettra a buďte medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!

Pomoc a podpora

 

Podpora a pomoc  - všeobecné informácie

Zaujímajú Vás informácie o elektronickej faktúre, cena prípadných servisných opráv, prípadne postup pri odpojení od služieb SWAN MULTIMEDIA? Všetky dostupné informácie nájdete nižšie.

 • dostupnosť služieb SWAN MULTIMEDIA si môžete overiť tu
 • občiansky preukaz k nahliadnutiu
 • kompletné údaje o mieste pripojenia (presná adresa, poschodie, číslo bytu)
 • v prípade nájomcu: potvrdený dokument "Súhlas majiteľa bytu so zavedením telekomunikačných služieb"
 • zmena údajov účastníka z dôvodu zmeny stavu - sobáš
  • meno, priezvisko účastníka, občiansky preukaz účastníka, originál alebo kópia sobášneho listu
 • zmena adresy sídla spoločnosti/trvalého pobytu (NIE adresy pripojenia)
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka, výpis z obchodného registra/živnostenského listu alebo overenie na www.orsr.sk, www.zrsr.sk
 • zmena korešpondenčnej/e-mailovej adresy
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • zmena čísla OP
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • zmena kontaktného telefónneho čísla
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • prepis účastníka (aj zmena z fyzickej na právnickú osobu)
  • meno, priezvisko pôvodného a nového účastníka, OP pôvodného a nového účastníka, názov účastníka (názov spoločnosti), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, prip právnickej osobe výpis z obchodného registra / živnostenský list - nie starší ako 6 mesiacov
 • zmena IČO
  • názov účastníka (názov spoločnosti) - pôvodný aj nový, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti - pôvodné aj nové, pri právnickej osobe výpis z obchodného registra / živnostenský list - nie starší ako 6 mesiacov
 • zmena adresy pripojenia (prekládka)
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • zmena frekvencie platby (nebillované služby)
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • vytvorenie e-mailovej adresy
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • zaslanie prihlasovacích údajov (e-mail)
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • aktivácia/deaktivácia služby elektronická faktúra
  • meno, priezvisko účastníka, oP účastníka
 • dočasné pozastavenie služieb po dobu max 6 mesiacov (nevaizaný kontrakt)
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • zmena údajov účastníka z dôvodu zmeny stavu – sobáš
  • meno, priezvisko účastníka, ID účastníka, kópia sobášneho listu
 • zmena adresy sídla spoločnosti/trvalého pobytu (NIE adresy bodu pripojenia)
  • meno a priezvisko účastníka, OP účastníka, výpis z obchodného registra/živnostenského listu alebo overenie na www.orsr.sk, www.zrsr.sk
 • zmena korešpondenčnej/e-mailovej adresy
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • zmena čísla OP
  • meno, priezvisko účastníka, OP účastníka
 • zmena kontaktného telefónneho číslo
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • zmena IČO
  • názov účastníka (názov spoločnosti) – pôvodný aj nový, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti – pôvodné aj nové, pri právnickej osobe výpis z obchodného registra/živnostenský list – nie starší ako 6 mesiacov
 • zmena adresy pripojenia (prekládka)
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • zmena frekvencie platby (nebillované služby)
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • vytvorenie e-mailovej adresy
  • písomne: meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
  • telefonicky: meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka – zaslať iba na už registrovanú e-mailovú adresu!
 • zaslanie prihlasovacích údajov (e-mail)
  • písomne: meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
  • telefonicky: meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka – zaslať iba na už registrovanú e-mailovú adresu!
 • aktivácia/deaktivácia služby elektronická faktúra
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • dočasné pozastavenie služieb po dobu max 6 mesiacov (neviazaný kontrakt)
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • zmena kontaktného telefónneho čísla
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • aktivácia/deaktivácia služby elektronická faktúra
  • meno, priezvisko účastníka, ID číslo účastníka
 • pri internete a káblovej TV
  • štandardne mesačne
  • štvrťročne
  • polročne
  • ročne
 • pri digitálnej TV, hlasových službách a balíkoch obsahujúcich tieto služby:
  • mesačne
 • trvalý príkaz
 • vklad na účet
 • šeková poukážka – mesačný poplatok za papierovú faktúru zasielanú spolu so šekovou poukážkou je 0,70 € s DPH
 • platba na predajnom mieste – spoplatnenie 1,00 € (platbu v hotovosti nie je možné realizovať na kontaktých miestach v Dubnici, Novej Dubnici, Púchove, Trenčíne a Pezinku)
 • inkaso – príkaz na inkaso je možné zriadiť jedine v prospech účtu spoločnosti SWAN založenom v Tatra Banke IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338*

 

* Inkaso sa štandardne zadáva bez variabilného symbolu. V prípade, ak Vaša banka alebo Internet banking vyžaduje variabilný symbol, je potrebné zadať 10 miestny VS začínajúci v tvare 77XXXXXXXX, ktorý sa nachádza v každej faktúre. Inkaso odporúčame zadať bez finančného limitu, pretože ak bude Vaša faktúra vyššia ako maximálny limit, banka nám nepovolí uskutočnenie transakcie a faktúra zostane neuhradená. Po zriadení Inkasa v banke alebo cez Internet banking je potrebné do spoločnosti SWAN, a.s., zaslať vyplnený a podpísaný formulár "Mandát na inkaso v SEPA", ktorý nájdete na stiahnutie TU. Vyplnený Mandát nám môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára, faxom na čísle +421 2 35 000 799, alebo osobne na ktoromkoľvek Kontaktnom mieste. Výzvu na inkaso realizujeme približne 20. deň v mesiaci.

Tatra banka
2620726338/1100   
IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338 (slúži aj pre inkasný príkaz)

ČSOB
25717083/7500   
IBAN SK48 7500 0000 0000 2571 7083

VÚB
3019499554/0200   
IBAN SK92 0200 0000 0030 1949 9554

 • bezplatné, bezpečné a rýchle doručenie faktúry
 • minimálne riziko nedoručenia / straty faktúry
 • možnosť jednoduchého a bezplatného prístupu cez internet k archivovaným faktúram doma i v zahraničí
 • šetrenie životného prostredia
 • skontrolujte si v e-mailovej schránke priečinok Spam
  • ak bola Vaša elektronická faktúra doručená ako Spam, označte daný e-mail a v jeho hornej časti zvoľte možnosť „Toto nie je spam/Not spam“
  • následne stačí obnoviť stránku a e-mail s elektronickou faktúrou nájdete v doručených správach
 • v prípade, ak elektronickú faktúru napriek tejto kontrole nenájdete, môžete si vyžiadať jej opätovné zaslanie prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle Zákazníckej starostlivosti 0650 123 456, voľba 4
 • zasielanie poštovej poukážky závisí od preferovaného spôsobu zasielania faktúry tak, ako ste si ho definovali pri podpise Zmluvy o poskytovaní verejných služieb – ak ste si zvolili možnosť „elektronická faktúra“, poštová poukážka Vám nebude zasielaná
 • kedykoľvek však môžete požiadať o zasielanie faktúry písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty, kde bude automaticky pridaná aj poštová poukážka
 • v prípade, ak ste ešte neuhradili vzniknutú pohľadávku, odporúčame Vám ju bezodkladne uhradiť, a následne kontaktovať Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456
 • po pripísaní platby na náš účet alebo zdokladovaní chýbajúcej platby, budeme pohľadávku považovať za uhradenú a služby Vám budú opätovne spustené
 • poplatok za opätovné spustenie služby predstavuje jednorazový poplatok 20,00 €
 • servisný zásah zdarma poskytuje SWAN v prípade:
  • ak sa zistí, že je chyba na strane spoločnosti SWAN
  • ak ide o chybný set-top box, ktorý je v záručnej dobe
  • ak ide o chybný diaľkový ovládať, ktorý je v záručnej dobe
 • pokiaľ má zákazník požiadavku na servisný výjazd a chyba sa zistí na strane zákazníka, sadzba za prácu servisného technika je 19,90 € s DPH za každých začatých 30 min. výjazdu

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

IČO: 47 258 314
DIČ: 2120112522
IČ DPH: SK7120000184

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám