SWAN blog

SWAN blog

Viac informácií

6 rád, podľa ktorých vybrať nový domov pre váš server

Dnes máme na Slovensku niekoľko dátových centier, ktoré sú vybavené špičkovými technológiami a preto výber operátora z pohľadu zákazníka nemusí byť vždy jednoznačný. Zákazník zväčša porovnáva ponuky, ktoré sú plné technických pojmov a parametrov a môžu pôsobiť príliš komplikovane.

Na aké parametre by sa mal zákazník pri výbere zamerať?


1. Štandard TIER
Existujú štyri kategórie dátových centier (Tier I až Tier IV), pričom čím vyššie číslo, tým vyššia garancia služieb. V tomto prípade treba chápať garanciu služieb ako prevádzkový čas servera, ktorý je priamo závislý na napájaní, od prístupu do siete internet, na chladení, fyzickom zabezpečení a možnosti zálohovania všetkých týchto prvkov. Najvyššia kategória dostupná na Slovensku je Tier III. Poskytovať datacentrum v kategórii Tier IV by bolo na Slovensku neefektívne: dopyt po tejto úrovni je minimálny a neúmerne by to predražilo ceny datacentrových služieb. Modernejšie slovenské datacentrá sú však sčasti postavené z komponentov, ktoré vyhovujú až štandardu Tier IV. Napríklad datacentrum BENESTRA bolo projektované podľa štandardov Tier 3, ktoré garantujú až 99,982 % dostupnosť služieb, pričom kľúčové funkcionality ako napájanie, chladenie a telekomunikačná infraštruktúra vyhovujú vyššiemu štandardu s dostupnosťou 99,99 %.

2. Retro serverovňa vs. Moderné datacentrum
Časy, kedy si zákazník umiestnil svoj stand alone server do serverovne svojho operátora, pričom veľakrát hlavnou motiváciou bola lepšia konektivita u operátora, sú našťastie dávno preč. Pokiaľ nie je dostupnosť služieb bežiacich na serveroch zákazníkovi ľahostajná alebo neplánuje nadbytočným teplom vyhrievať skleník susediaci so serverovňou, mať serverovú farmu vo svojich priestoroch nedáva žiadny zmysel. Na vtipy typu „Mali výpadok služieb lebo im pani upratovačka pri vysávaní nechtiac odpojila server od napájania...“ spomíname nostalgicky. Aj keby si zákazník dokázal sčasti postaviť niečo ako vlastné datacentrum, takéto riešenie by sa neskutočne predražilo. Naproti tomu moderné datacentrum si vďaka úsporám z rozsahu môže dovoliť použiť špičkové technológie bez drastického navýšenia koncovej ceny. Navyše lepšie datacentrum má servisné zmluvy s dodávateľmi všetkých komponentov.

3. Bezpečnosť nie je iba módna vlna
Pri výbere treba zohľadniť tak fyzickú ako aj informačnú bezpečnosť. Ako príklad si zoberme spomínané datacentrum BENESTRY, ktoré je s rozlohou vyše 3 000 m2 jedno z najväčších na Slovensku. Nachádza sa v priemyselnej zóne na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke a je pod nepretržitým dohľadom strážnej služby pracovníkov SBS. Všetky externé a interné priestory sú monitorované kamerovým systémom a všetky návštevy musia byť zaznamenané a overené obsluhou alebo elektronickým systémom cez čipové karty. Okrem fyzickej bezpečnosti datacentra treba zohľadniť aj informačnú bezpečnosť, ktorá je v prípade služieb mimo zákazníckej infraštruktúry nemenej dôležitá. BENESTRA má ako jeden z mála poskytovateľov na Slovensku certifikáciu podľa najnovšieho štandardu ISO/IEC 27001:2013.

4. Zelenšie je aj lacnejšie
Ekológia a náklady sa nemusia vždy negovať. V ideálnom prípade sú vplyvy na životné prostredie zohľadnené už pri samotnom projekte datacentra. Chladenie môže byť adaptívne, schopné sa prispôsobiť okamžitým potrebám, čím sa dosahuje vysoká efektivita spotreby energie. Klimatizácia je riešená systémom teplej a studenej uličky, ktoré by mali byť striktne oddelené. To znamená, že vzduch z klimatizácií určený na chladenie je cez podlahu vháňaný do uzavretého priestoru pred technologické stojany. V priestoroch BENESTRA Datacentra je navyše použitý aj unikátny protipožiarny systém, ktorého plyny nemajú vplyv na globálne otepľovanie alebo ozónovú vrstvu. Výmena komponentov a údržba sa tu deje vďaka redundantnému riešeniu bez odstávky a nemá vplyv na zákaznícku technológiu.

5. Široké portfólio služieb
Aj keď primárnou funkciou datacentier ostáva umiestnenie fyzických serverov, prenájom priestoru v stojane alebo aj celého technologického stojana, široká ponuka služieb s pridanou hodnotou šitá veľakrát na mieru je spôsob, akým sa datacentrá snažia medzi sebou odlíšiť. Medzi samozrejmé služby patria internetová konektivita a/alebo pripojenie servera do virtuálnej privátnej siete zákazníka. BENESTRA má pripojené datacentrum rýchlosťou 2 x 100 Gbps, čo je najviac zo všetkých datacentier na Slovensku. Prístup k službám a obsahu je prakticky okamžitý vďaka kapacitne nadštandardným medzinárodným prepojeniam vo Frankfurte a Viedni.

Zaujímavá je služba správa na diaľku (Remote Hands), ktorá umožňuje pristupovať zákazníkom ku svojim serverom bez potreby fyzickej návštevy datacentra. Či je to fyzická inštalácia, reštart servera alebo ďalšie dôležité činnosti, zákazník má možnosť ich vykonávať z pohodlia svojej kancelárie alebo obývačky. K samozrejmým službám patria prístup k samostatnej serverovej miestnosti, ktorá predstavuje komfortné bezprašné prostredie určené pre inštaláciu serverov a rackov. Zákazníkom so špecifickými požiadavkami na bezpečnosť, ako sú napríklad finančné inštitúcie, BENESTRA umiestňuje serverové farmy do samostatných ohradených priestorov, ktoré si vie zákazník monitorovať privátnym kamerovým systémom a regulovať vstupy do daného priestoru vlastným bezpečnostným systémom. Služba, ktorá sa vymyká bežným štandardom a ktorú BENESTRA prevádzkuje vo svojom datacentre, je záložná kancelária (Recovery Office), ktorá poskytne zákazníkovi kancelárie, úložný priestor a základnú infraštruktúru vrátane pripojenia do siete Internet. Túto službu využívajú klienti, pre ktorých je zachovanie kontinuity ich prevádzky kľúčovou záležitosťou a potrebujú záložný plán pre každú situáciu.

6. Symbióza Datacentra a Cloudu
Z dôvodu použitých technológii ako aj vysokému zabezpečeniu všetkých zdrojov umiestňujú svoje servery do datacentier aj samotní operátori. Dvojnásobne  to platí v prípade cloudových služieb. Podobne aj BENESTRA prevádzkuje služby zákazníkom na virtualizačnej platforme umiestnenej v datacentre. Fyzické a virtuálne servery tak bežia niekoľko metrov od seba a využívajú tie isté zdroje. Vo veľa prípadoch jediný rozdiel je len vo finančnej náročnosti jedného a druhého modelu.

Ján Matiaska, Head of Product & Marketing BENESTRA, s. r. o.
  Originál článku bol uverejnený v PC REVUE č. 11/2015

O dátovom centre BENESTRA na TA3

BENESTRA sa podelila o informácie o svojom modernom dátovom centre v relácii Svet Technológii odvysielanej v televízii TA3. Obchodný riaditeľ, Lukáš Koller, vysvetlil jeho zabezpečenie z pohľadu pripojenia do siete Internet, dodávky energie, protipožiarnej ochrany, fyzickej ochrany a informačnej bezpečnosti.BENESTRA datacentrum bolo projektované podľa štandardov Tier 3, ktoré garantujú až 99,982 % dostupnosť služieb, pričom kľúčové funkcionality ako napájanie, chladenie a telekomunikačná infraštruktúra vyhovujú vyššiemu štandardu s dostupnosťou 99,99 %.

Rozmýšlate o bezpečnom umiestnení svojich serverov v modernom datacentre? Vyplňte jednoduchý formulár a obratom Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Zistiť viac o dátovom centre

 

Funkcie digitálnej televízie

Funkcie digitálnej televízie

Pozerajte čo chcete a kedy chcete. Spoznajte funkcie digitálnej TV od SWAN MULTIMEDIA a staňte sa pánmi domácej zábavy.

Viac informácií

Vysokorýchlostný internet

Funkcie digitálnej televízie

Superrýchly internet u Vás doma. Stiahnite si film v HD rozlíšení za pár minút, surfujte rýchlosťou svetla, nestarajte sa o dátové limity.

Viac informácií

Speedmeter

Funkcie digitálnej televízie

Aký rýchly je Váš internet? Odmerajte si aktuálnu rýchlosť Vášho internetového pripojenia (upload/download) pomocou Speedmetra.

Viac informácií