Zobraziť:

Údaje platné od 1.1.2022:

 

SWAN, a.s.

so sídlom: Landererova 12

811 09 Bratislava

 

IČO: 35 680 202

DIČ: 2020324317

IČ DPH: SK2020324317

 

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2958/B 

Bankové údaje ostávajú bez zmeny.