Prihláste sa do nášho newslettra a buďte medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!

Predstavujeme spoločnosť SWAN

 

Vedenie spoločnosti SWAN, a.s.

Ing. Martin Mosný, výkonný riaditeľ, SWAN, a.s.

Ing. Martin MosnýV rokoch 1991-1996 absolvoval Fakultu Elektrotechniky a Informatiky STU v Bratislave, špecializáciu telekomunikácie. Počas štúdia pracoval v spoločnosti Siemens na vývoji softvéru pre širokopásmové ústredne. Po ukončení štúdia si vzdelanie rozšíril na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti nórskeho operátora Telenor, kde pôsobil na technickej pozícii. V roku 1999 odišiel do holandskej pobočky Telenoru (dnes Vizada Networks), kde pôsobil ako technický riaditeľ a zaslúžil sa o vybudovanie úspešnej spoločnosti poskytujúcej profesionálne komunikačné riešenia pre množstvo medzinárodných korporácií, sektor verejnej správy ako aj mimovládne organizácie s dôrazom na inovatívnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb. V rámci zvyšovania kvalifikácie a odbornosti absolvoval štúdium Core Leadership Program na Stockholm School of Economics. Do spoločnosti SWAN, a.s. nastúpil v roku 2008 na post riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Od júla 2015 pôsobí v spoločnosti ako výkonný riaditeľ.

Mgr. Jaroslav Ferianec, obchodný a marketingový riaditeľ, SWAN, a.s.

Mgr. Jaroslav Ferianec V roku 1994 promoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti.

Ing. Karol Pipta, finančný riaditeľ, SWAN, a.s.

Ing. Karol PiptaV rokoch 1994-1999 absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializáciu finančná sústava a peňažníctvo. Svoju kariéru začal ako kontrolór právnických osôb na Daňovom úrade v Bratislave. V roku 2001 nastúpil do holdingu Danubia Invest na pozíciu účtovník. Po založení telekomunikačnej vetvy - DanubiaTel začal pracovať ako vedúci finančnej učtárne v jej dcérskej spoločnosti SWAN a od roku 2006 ako finančný riaditeľ celej skupiny DanubiaTel.

Ing. Drahoslav Gabaj, riaditeľ divízie prevádzky služieb, SWAN, a.s.

Ing. Drahoslav GabajV rokoch 1985-1990 absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave so zameraním na telekomunikačnú techniku. Po ukončení štúdia nastúpil do spoločnosti Slovak Telekom a.s., kde do roku 2002 pracoval na rôznych technických a manažérskych pozíciách v oblasti digitálnych prenosových systémov. V rokoch 2002-2005 pôsobil ako riaditeľ prevádzky v spoločnosti Rádiokomunikácie. V rokoch 2006-2007 pôsobil ako technický riaditeľ v spoločnosti Dial Telecom, a.s. a následne ako výkonný riaditeľ a konateľ v IT spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. Od roku 2009 pôsobí v spoločnosti SWAN, a.s. v pozícii riaditeľa divízie prevádzky služieb.

Ing. Ján Bucha, riaditeľ pre akvizície

Ing. Ján BuchaV roku 1986 promoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru odštartoval v legendárnom závode Tesla, neskôr vystriedal ešte niekoľko spoločností, kde sa venoval rozvoju, výskumu a projektovaniu elektrických riadiacich systémov. Od roku 1992 smeroval svoju kariérnu cestu k telekomunikáciám; pôsobil v spoločnosti EuroTel, Telenor a Nextra. Od roku 2006 pracuje pre spoločnosť SWAN na pozícií riaditeľ pre akvizície.

Ing. Laura Bušovská, riaditeľka divízie výstavby, SWAN, a.s.

Ing. Laura BušovskáV roku 1994 ukončila štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity, odbor Rekonštrukcia a stavebná údržba pozemných komunikácií. Od roku 1997 do 2000 pôsobila v spoločnosti Eurotel na oddelení výstavby siete GSM. V rokoch 2000 až 2002 pracovala v spoločnosti Ericsson, Brno, ČR na projekte budovania siete tretieho operátora GSM v pozícii konzultantky. Do spoločnosti SWAN, a.s., nastúpila v roku 2002, a to na post odbornej referentky výstavby siete. Po posilnení spoločnosti SWAN, a.s. akvizíciami firiem PosTel,a.s., Bentel,a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa o štyri roky neskôr stala riaditeľkou oddelenia výstavby, čo je súčasne jej aktuálna pozícia v spoločnosti.

Mgr. Iveta Táborová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Mgr. Iveta TáborováV rokoch 2005 až 2010 absolvovala magisterské štúdium sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Pedagogickej Fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia si vzdelanie neustále rozširuje odbornými školeniami z oblasti riadenia ľudských zdrojov a pracovného práva ako i účasťou na konferenciách. V rokoch 1999 až 2009 pracovala v spoločnosti NAY, kde od roku 2004 postupne pôsobila na rôznych pozíciách v rámci oddelenia ľudských zdrojov; od roku 2008 ako personalista senior. Do spoločnosti SWAN nastúpila v roku 2009 na pozíciu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov, v tom istom roku sa stala vedúcou oddelenia ľudských zdrojov materskej spoločnosti DanubiaTel, a.s. kde úspešne pôsobí dodnes.