Pre médiá

Upozornenie o možných výpadkoch telekomunikačných služieb spoločnosti SWAN na východnom

Upozornenie o možných výpadkoch telekomunikačných služieb spoločnosti SWAN na východnom Slovensku
Vzhľadom na krízovú situáciu na východnom Slovensku ohľadne záplav a
prípadnom prerušení elektrickej energie vo vybraných lokalitách
upozorňuje telekomunikačný operátor SWAN svojich zákazníkov na možné
výpadky svojich služieb v postihnutých regiónoch.

SWAN celú situáciu podrobne monitoruje a robí všetko preto, aby v
spolupráci s so svojimi dodávateľmi čo najviac znížil dopad na
zákazníkov.

Za pochopenie ďakujeme