Pre médiá

SWAN získal prestížne ocenenie Business Superbrands

Bratislava, 18. február 2015 - Komisia expertov Business Brand Council udelila spoločnosti SWAN cenu Slovak Business Superbrands Award 2015, ktorú každoročne priznáva najlepším B2B firmám pôsobiacim na lokálnych trhoch. SWAN sa tak zaradil do skupiny elitných značiek, ktoré reprezentujú úspešný rozvoj a dynamické vylepšovanie svojho brand image. Pre zákazníkov a partnerov  je ocenenie potvrdením kvality spoločnosti SWAN a pozitívnej spätnej väzby na kvalitu poskytovaných služieb. O udelení ocenenia rozhodla expertná skupina Business Brand Council na základe verejného prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra GfK. Členmi Business Brand Council sú experti z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

Program vznikol pred vyše pätnástimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele – sústrediť pozornosť verejnosti na mimoriadne silné značky a prezentovať firmám značky hodné nasledovania. Odvtedy získal program celosvetové uznanie, pričom Superbrands Award sa udeľuje ako špeciálne ocenenie už v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Komisia má pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti. „Udelenie tohto prestížneho ocenenia nás veľmi potešilo, zároveň je však pre nás aj záväzkom do budúcnosti, aby sme ešte intenzívnejšie pracovali na posilňovaní značky SWAN, ktorú budujeme už pätnásť rokov,“ povedala vedúca oddelenia marketingu spoločnosti SWAN Zuzana Hánová.