Pre médiá

SWAN získal ocenenie ako 100% spoľahlivý partner

Bratislava (12.4.2018) – Spoločnosť SWAN patrí medzi top najspoľahlivejších partnerov a dodávateľov vo verejnej sfére. Hodnotenia za minulý rok spracovala spoločnosť Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., ktorá spravuje hodnotiaci systém a prideľuje ocenenie Pečať spoľahlivosti. SWAN sa zaradil medzi 24,8% spoločností, ktoré boli verejnými obstarávateľmi hodnotené ako 100% spoľahlivý partner a dodávateľ.

Všetky ministerstvá a organizácie verejnej správy na Slovensku povinne hodnotia dodávateľov verejných zákaziek. V roku 2017 bolo posudzovaných spolu 24 637 firiem, pričom najvyššie skóre dosiahlo iba 24,8% spoločností. SWAN patrí medzi ne. Vyplýva to z hodnotenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pečať spoľahlivosti označuje každý rok vybranú skupinu dodávateľov, ktorí si plnia svoje povinnosti načas a vo vysokej kvalite.

„Dlhodobo sa snažíme o profesionálny a férový prístup k zákazníkom aj k našim partnerom. Akékoľvek ocenenie tejto snahy si nesmierne vážime. Rovnako zodpovedne sa správame voči našim partnerom vo verejnom, aj v súkromnom sektore,” uviedol výkonný riaditeľ SWAN Martin Mosný.