Pre médiá

SWAN spustil zákaznícku podporu cez web chat

Nová forma komunikácie je určená zákazníkom, ktorí preferujú interaktívnu online komunikáciu pred telefonovaním alebo vypĺňaním kontaktných formulárov. „Zákazníkom prinášame novú službu web chat, ktorá zjednodušuje prístup k informáciám. Reflektujeme tak na trend a preferencie v modernej dynamickej komunikácii so zákazníkom,“ hovorí Monika Lukáčová, vedúca zákazníckeho servisu spoločnosti SWAN.

Zákazníci môžu kontaktovať zákaznícky servis 24 hodín denne. Služba web chat je aktívna v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 20:00. V prípade technických reklamácii, ktoré nie je možné vyriešiť okamžite, sa problémy odstránia do 24 hodín. Účelom zákazníckeho servisu nie je iba riešenie problémov. Operátori taktiež poskytujú zákazníkom informácie, aktívne s nimi komunikujú, zisťujú ich spokojnosť, prípadne upozornia na cenovo výhodnejšie riešenie.

Služba web chat bola spustená 29.11.2012. V priebehu decembra sa pomocou nej spojila so zákazníckym servisom takmer pätina všetkých kontaktov zákazníckeho servisu.

Typy kontaktov zákazníckeho servisu SWAN za mesiac december