Pre médiá

Spoločnosť GTS zverejnila výsledky za rok 2010

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) vedúci poskytovateľ integrovaných telekomunikačných služieb v regióne strednej Európy prezentovala svoje finančné výsledky za rok 2010. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť najvyšší zisk pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) za celú dobu jej existencie. Súčasne s výraznými investíciami do rozširovania siete a vývoja produktov sa spoločnosti podarilo udržať silný cash flow.

Najzaujímavejšie čísla spomedzi konsolidovaných finančných výsledkov za rok 2010:

  • Tržby vo výške 387 mil. Eur sprevádzané súčasným nárastom hrubého zisku
  • Zisk EBIDTA vo výške takmer 91 mil. Eur, čo predstavuje maržu viac ako 23%
  • Voľný cash flow (EBIDTA mínus investičné náklady) vo výške 42 mil. Eur, čo predstavuje nárast o 6% oproti predchádzajúcemu roku

 

„Som veľmi rád, že spoločnosť GTS zaznamenala nárast všetkých kľúčových finančných ukazovateľov.  Naša cieľavedomosť a disciplína nám umožnili investovať značné prostriedky do podnikania a zároveň dosiahnuť jednu z najlepších konečných bilancií spomedzi firiem v našom odvetví.S využitím voľných finančných prostriedkov sa nám v roku 2010 podarilo doplniť naše kľúčové činnosti novými strategickými akvizíciami, vďaka ktorým sa rozšírila naša zákaznícka základňa, sieť aj ponuka služieb na viacerých trhoch,“ uviedol Gerald Grace, finančný riaditeľ spoločnosti GTS.

V porovnaní s výsledkami minulých rokov dosiahla spoločnosť GTS vyšší hrubý zisk, vyšší zisk EBIDTA a lepší cash flow a to ako z pohľadu reálnych výsledkov, tak aj z pohľadu dosiahnutej marže.  Vyššia ziskovosť je predovšetkým výsledkom posunu k vyšším maržiam a komplexnejším službám, ktoré dokážu lepšie využiť infraštruktúru spoločnosti pozostávajúcu z optických sietí a dátových centier. V roku 2010 sa zákazníkmi GTS stalo niekoľko nadnárodných spoločností, pre ktoré GTS v súčasnosti zabezpečuje všetky zásadné služby pre obchodné aplikácie.

„Vďaka využitiu svojej jedinečnej siete dosiahla spoločnosť GTS obrovský pokrok v zjednocovaní služieb a zavádzaní nových produktov v celom regióne.  Kapitálové investície v roku 2010 priniesli nielen špičkové ethernetové služby, ale zároveň umožnili zavedenie nami vlastnenej a prevádzkovanej optickej siete do ďalších takmer 500 objektov.  V roku 2011 bude našou prioritou číslo jeden poskytovať ešte kvalitnejšie služby našim zákazníkom a dosiahnuť ešte lepšie výsledky,“ uviedol Danny Bottoms, CEO, GTS.