Pre médiá

Spoločnosť GTS začala v regióne strednej a východnej Európy ako prvá ponúkať webovú službu monitorovania výkonu siete Ethernet

GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor s vlastnou infraštruktúrou a poskytovateľ služieb dátových centier v strednej a východnej Európe (CEE) dnes predstavil svoje on-line služby monitorovania výkonu siete určené pre zákazníkov využívajúcich produkty GTS Ethernet Line. Jedná sa o službu s pridanou hodnotou ponúkanú k portfóliu produktov Ethernet, ktorá umožňuje webový prístup k informáciám o výkone siete Ethernet v reálnom čase. Pomocou tejto služby môžu zákazníci jednoducho sledovať informácie o prevádzke siete vychádzajúce z reálnych údajov získaných v jednotlivých častiach siete.

Doteraz bola maximálna kvalita služieb GTS Ethernet garantovaná zmluvami o úrovni služieb (SLA).  Nezávisle na zmluvných zárukách špecifikovaných v SLA umožní nová služba monitorovania výkonu siete zákazníkom jednoduchý prístup k štatistikám výkonu siete prostredníctvom on-line portálu poskytovaného spoločnosťou BaseN. Táto inovatívna služba je jednou z prvých služieb v regióne CEE umožňujúca monitorovanie výkonu siete pri používaní služieb Ethernet Line.

Ethernet sa postupne stáva preferovanou platformou pre firemné dátové služby, pričom mnohí zákazníci vyžadujú záruky, že ich sieť pracuje podľa ich očakávaní,“ uviedol Ignacio Irurita, technický riaditeľ GTS Central Europe. „Spoločnosť GTS ponúka nástroj, ktorý zákazníkom umožňuje sledovať štatistické údaje o prevádzke siete, ktoré zvyšujú ich dôveru vo vlastnú sieť a naše služby.“

Táto nová aplikácia zhromažďuje údaje z permanentne monitorovaných sieťových zariadení spoločnosti GTS a prezentuje ich v reálnom čase. Prístup k informáciám týkajúcim sa konkrétnych lokalít ešte viac zjednodušuje mapa siete. Vďaka službám monitorovania výkonu siete majú zákazníci spoločnosti GTS k dispozícii tie isté štatistiky ako stredisko prevádzky siete GTS. To zjednodušuje diagnostiku problémov, pretože zákazník aj servisný personál majú k dispozícii tie isté údaje.

Aplikácia na monitorovanie výkonu poskytuje prístup k viacerým reportom týkajúcim sa produktu GTS Ethernet Line, vrátane:

- Dostupnosť sieťových lokalít

- Dátové prenosy a využitie siete medzi jednotlivými lokalitami

- Servisné výkazy s informáciami o oneskoreniach a stratách pri prenose

Spoločnosť GTS predstavila svoje ethernetové služby v júni 2010. Portfólio produktov GTS Ethernet poskytované prostredníctvom homogénnej siete Ethernet v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku v súčasnosti zahŕňa tieto produkty: GTS Ethernet Line, GTS Ethernet VPN a GTS Ethernet NNI – na rozširovanie prepojenia pomocou siete Ethernet Carrier. Implementácia a vývoj týchto služieb tvorí súčasť dlhodobej stratégie spoločnosti GTS stať sa najväčším poskytovateľom ethernetových služieb v strednej a východnej Európe.