Pre médiá

Spoločnosť GTS Slovakia začala ako prvá na Slovensku poskytovať služby na uvoľnených miestnych vedeniach

Spoločnosť GTS Slovakia začala ako prvá na Slovensku poskytovať služby na uvoľnených miestnych vedeniach Poskytovanie komunikačných služieb na drôtových vedeniach telefónnej siete bolo sprístupnené na základe zmluvy o prístupe k účastníckym vedeniam uzavretej so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

Zariadenia dodané spoločnosťou Alcatel-Lucent využívajú najnovšie technológie podľa štandardu SHDSL.bis a umožňujú vytvárať cez účastnícke vedenia vysokorýchlostné dátové spoje so symetrickými kapacitami v oboch smeroch so špičkovými parametrami, ktoré umožňujú ich nasadenie pre komerčné účely. Prenosová rýchlosť na jednom páre vedení dosahuje až 5,7 Mbit/s v každom smere prevádzky, pri využití viacerých párov sa rýchlosť príslušne násobí. Rovnaká prenosová rýchlosť v smere k zákazníkovi aj od neho predurčuje služby na báze SHDSL.bis pre použitie v prostredí firiem.

Technológia SHDSL.bis, nazývaná tiež „Ethernet na prvej míli“, tak umožňuje rýchlo, efektívne a flexibilne zriaďovať stabilné dátové spojenia s vysokými kvalitatívnymi parametrami aj v lokalitách ťažko pokryteľných inými technológiami. Spoločnosť GTS Slovakia tak popri existujúcej optickej sieti a profesionálnych bezdrôtových spojoch získava ďalšiu možnosť pre zriaďovanie zákazníckych prístupov.

Prostredníctvom účastníckych vedení bude spoločnosť GTS Slovakia poskytovať široký rozsah dátových, internetových a hlasových komunikačných služieb určených pre firemných klientov, pričom služby pre väčšie a stredné spoločnosti budú navrhované formou individuálneho projektu prispôsobeného požiadavkám zákazníka,“ uviedol Stanislav Molčan, predseda predstavenstva GTS Slovakia. „Pre menšie firmy bude k dispozícii kompletné komunikačné riešenie pre malú kanceláriu, zahŕňajúce kvalitný prístup do internetu, telefónnu službu umožňujúcu jednoducho vytvoriť firemnú hlasovú sieť a virtuálny fax, ktorý umožňuje odosielať aj prijímať faxy prostredníctvom elektronickej pošty. Klienti prechádzajúci z existujúcich telefónnych liniek si môžu ponechať svoje doterajšie telefónne čísla,“ dodal S. Molčan.

Služby GTS Slovakia na sprístupnených účastníckych vedeniach sú v súčasnosti dostupné v centre Bratislavy, pričom sa uskutočňujú technické šetrenia potrebné pre rozširovanie pokrytia tak v Bratislave, ako aj v ďalších deviatich mestách (postupne počas roka 2010).