Pre médiá

Spoločnosť GTS rozširuje svoju regionálnu optickú sieť na Balkán

Spoločnosť GTS Central Europe („GTS“), ktorá je popredným telekomunikačným operátorom poskytujúcim infraštruktúru v krajinách strednej a východnej Európy, vytvorila druhý hraničný priechod optických káblov do Srbska a rozšírila svoju regionálnu optickú sieť aj smerom k Slovinsku. Expanzia spoločnosti GTS hlbšie do juhovýchodnej Európy je súčasťou snáh spoločnosti stať sa primárnym poskytovateľom telekomunikačných služieb pre spoločnosti v krajinách strednej a východnej Európy (CEE) a na Balkáne.

Po meste Szeged v južnom Maďarsku, spoločnosť GTS vytvorila druhý hraničný priechod optických káblov v meste Tompa, ako súčasť svojho plánu rozšírenia siete smerom k Srbsku. Spoločnosť GTS teraz svojim zákazníkom ponúka vysokorýchlostnú sieť až po Belehrad. Počiatočná kapacita je nx10 Gbps, možno ju však zvýšiť až na nx40 Gbps.

Ako prvý krok pri expanzii do Slovinska nadviazala spoločnosť GTS na sieť popredného hráča na slovinskom telekomunikačnom trhu, vďaka čomu môže už od novembra 2010 ponúkať svoje služby tamojším telekomunikačným partnerom. Aby bolo možné prepojenie realizovať, spoločnosť GTS rozšírila svoju optickú sieť o 81 kilometrov z mesta Zalaegerszeg v juhozápadnom Maďarsku až po obec Rédics na slovinsko-maďarskej hranici.

„Spoločnosť GTS vidí v nedávno liberalizovanom a oveľa súťaživejšom juhovýchodnom európskom telekomunikačnom trhu veľký potenciál,“ vyhlásilArtur Ostrowski, riaditeľ spoločnosti GTSpre medzinárodne služby. „Možnosť rozšírenia služieb vysokokapacitnej chrbticovej siete s prísnymi a štandardizovanými technickými parametrami v rámci celej strednej Európy, až po Belehrad, dáva našim zákazníkom výraznú konkurenčnú výhodu. Jedným z dôvodov, prečo tento región považujeme za kľúčový, je skutočnosť, že je výborným východiskovým bodom pre náš plán rozšírenia siete smerom do Bulharska, Macedónska, Kosova a Albánska.“

V súčasnosti spoločnosť GTS prevádzkuje optickú sieť s dĺžkou viac ako 17 tisíc kilometrov v krajinách strednej a východnej Európy a spája najväčšie mestá v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.