Pre médiá

Spoločnosť GTS predstavuje novú jedinečnú ponuku siete Ethernet pre Strednú a Východnú Európu

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor v regióne Strednej a Východnej Európy, rozširuje infraštruktúru svojej siete pre poskytovanie dátových služieb na sieťovej vrstve Ethernet. Skupina GTS dnes predstavila podrobnosti nových služieb využívajúcich platformu Ethernet, ako aj plány ďalšieho rozvoja v tejto oblasti. Táto nová ponuka na trhu, ktorá je založená na novej platforme Ethernet, prináša zákazníkom maximálne flexibilné a škálovateľné portfólio spravovaných služieb typu L2 (Layer 2) s výrazne nižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO). Jedinečnou výhodou siete Ethernet spoločnosti GTS CE je jej husté pokrytie celého regiónu Strednej Európy.

Naša technológia siete Ethernet poskytuje oveľa vyššiu efektivitu prenosu údajov než ekvivalentné štandardné širokopásmové pripojenie,“ povedal Ignacio Irurita, výkonný riaditeľ pre technológie v skupine GTS CE. „A to je jeden z dôvodov, prečo v tomto roku investujeme viac než 10 miliónov EUR do postupného rozširovania našej vlastnej siete Ethernet s bezkonkurenčným pokrytím v piatich krajinách Strednej a Východnej Európy. Od roku 2010 očakávame každoročný nárast dopytu po službách Ethernet o viac než 20 %, a preto chceme byť pripravení na uspokojenie stále náročnejších požiadaviek našich zákazníkov v tejto oblasti.

Spoločnosť GTS vybudovala novú prenosovú sieť Ethernet, ktorá ponúka široké portfólio produktov Ethernet dostupné v celom regióne Strednej a Východnej Európy všetkým podnikovým zákazníkom, a to najmä tým, ktorí majú pobočky na viacerých miestach. Zákazníci tak môžu efektívnejšie spravovať a riadiť sieť. Pre vysokorýchlostné pripojenie lokálnych sietí LAN bolo vytvorené portfólio telekomunikačných služieb.

Služby siete Ethernet sú ideálnou alternatívou k tradičnej prenajatej linke (SDH) a zákazníkom prinášajú množstvo výhod:

  • Rýchly prenos veľkých objemov údajov, hlasu alebo videa. Ideálne riešenie pre primárne a sekundárne sieťové pripojenie, konferencie s využitím hlasu a videa a centralizované aplikácie.
  • Maximálna flexibilita a škálovateľnosť šírky pásma s množstvom možností kapacity.
  • Jednoduchá inštalácia a správa služby.
  • Minimálne investície, pretože sa nevyžadujú zmeny existujúcej infraštruktúry.
  • Garantovaná úroveň služby, rýchle vybavenie požiadaviek na zmenu, proaktívne monitorovanie siete a špičkové služby zákazníkom dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Na trh budú uvedené tri služby: GTS Ethernet Line, GTS Ethernet LAN a GTS Ethernet NNI. Tieto služby budú ponúkané až do úrovne 10 Gigabit Ethernet (GigE), čo zákazníkom prináša voľnosť pri výbere vhodnej rýchlosti prispôsobenej ich požiadavkám. Spoločnosť GTS okrem toho garantuje výnimočnú spoľahlivosť siete vďaka neustálemu monitorovaniu, diagnostike a centralizovanej správe.

Služba GTS Ethernet Line bola uvedená na trh 17. júna 2010. Táto služba je dostupná v dvoch verziách:
Ethernet Private Line (EPL) – plne transparentná portová služba, ktorá je vhodná na prepojenie dvoch lokalít.
Ethernet Virtual Private Line (EVPL) – kombinácia portovej služby a služby VLAN, ktorú možno nakonfigurovať na podporu viacerých pripojení EVC na jednom porte. Je vhodná na pripojenie viacerých lokalít k centrále s podporou natívnej siete LAN. Služba GTS Line je plne spravovaná služba vysokorýchlostného pripojenia poskytovaná prostredníctvom technológie prenosovej siete Ethernet typu L2 (Layer 2).

Spoločnosť GTS vyvinula aj službu Network to Network Interface, ktorá je zameraná na medzinárodných veľkoobchodných zákazníkov. Tento variant umožňuje ďalší predaj jednotlivých pripojení Ethernet Line a neskôr aj Ethernet LAN prostredníctvom centrálneho rozhrania. Služba E-NNI ponúka našim veľkoobchodným zákazníkom bezkonkurenčnú platformu, ktorá rýchlo pokrýva celý región Strednej a Východnej Európy prostredníctvom jediného rozhrania siete Ethernet.

V treťom štvrťroku roka plánuje skupina GTS uviesť na trh službu GTS Ethernet LAN, ktorá ponúka viacbodové pripojenie L2 VPN.

Proces integrácie a rozšírenia siete Ethernet spoločnosti GTS bol spustený v novembri minulého roka. Nová sieť Ethernet bola postavená na existujúcich optických sieťach, ktoré pokrývajú päť krajín Európy: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Počas prvých troch mesiacov bolo v najväčších európskych krajinách nainštalovaných 15 najdôležitejších uzlov, ktoré tvoria základ celej siete. Cieľom je nainštalovať do konca roka 2010 viac než 450 sieťových uzlov v mestách, v ktorých už skupina prevádzkuje vlastné optické siete. Spoločnosť GTS plánuje zaviesť službu Ethernet POP v najdôležitejších bodoch prepojenia v západnej Európe, napríklad vo Frankfurte a vo Viedni, s cieľom ďalšieho rozšírenia spolupráce s medzinárodnými poskytovateľmi prístupu.