Pre médiá

Spoločnosť GTS pokračuje v rozširovaní a investíciách

Bratislava/Varšava, 26. február 2014 – Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení a služieb dátových centier v strednej a východnej Európe, dnes zverejnila svoje neauditované hospodárske výsledky za rok 2013. Napriek oslabeniu niektorých miestnych mien spoločnosť zaznamenala svoj dosiaľ najvyšší zisk pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie  (EBITDA) a prevádzkový cashflow.
 
Hlavné body konsolidovaných, neauditovaných hospodárskych výsledkov za rok 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom s ohľadom na konštantnú úroveň meny:

  • Tržby vo výške 376 miliónov EUR, pokles o 2 % oproti predchádzajúcemu roku
  • EBITDA vo výške 104 miliónov EUR, nárast o 2 % oproti predchádzajúcemu roku a marža vo výške 28 %
  • Prevádzkový cashflow (EBITDA bez investičných nákladov) vo výške 54 miliónov EUR, nárast o 3 % oproti predchádzajúcemu roku a marža vo výške 14 %

 
Vývoj nových produktov neprestáva byť primárnym cieľom spoločnosti GTS. Pokiaľ zisky z hlasových a internetových služieb poklesli z dôvodu regulácie a cenového tlaku zo strany konkurencie, ethernetové, cloudové služby a služby dátových centier zaznamenali dvojciferný nárast. Vysoká úroveň starostlivosti o zákazníkov spolu s jednoduchou cenovou politikou viedli k rozšíreniu ethernetových služieb do ďalších krajín.
Spoločnosť GTS má platformy po celom regióne strednej a východnej Európy a stovky zákazníkov využívajú jej cloudové zdroje k uspokojeniu rozvíjajúcich sa potrieb svojich firiem. Zjednotené a flexibilné riešenia šité na mieru , stabilné siete a produkty sú kľúčom k úspechu dnešných spoločností.
 
Prostredníctvom investícií vo výške 50 miliónov Eur v roku 2013 spoločnosť GTS rozšírila svoju sieť,  v priemere pripojila viac ako 5 zákazníckych budov za deň.
Naviac bola vybudovaná nová IP/MPLS sieť s kapacitou 100 G založená na najpokročilejšej smerovacej technológii Cisco. Zákazníci môžu odteraz čerpať výhody jednej z najvýkonnejších škálovateľných sietí s najnižšou latenciou v regióne strednej a východnej Európy. Záväzok poskytovať služby tej najvyššej kvality bol ocenený udelením certifikátu ISO 27001 pre všetky dátové centrá GTS.
 
„Keďže konkurencia narastá, naďalej sa sústreďujeme na investovanie do našej sieťovej infraštruktúry, aby sme dokázali poskytovať kvalitné služby za dostupné ceny. Spoločnosť GTS úspešne premieňa svoje zisky na ešte pokročilejšie a komplexnejšie ICT riešenia, ktoré výrazne ovplyvňujú podnikové prostredie. Vážim si to, čo sme v roku 2013 dosiahli. Tento úspech by nebolo možné dosiahnuť bez kvalitnej práce našich zamestnancov,“ povedal Danny Bottoms, výkonný riaditeľ spoločnosti GTS.