Pre médiá

Spoločnosť GTS kúpila Sitel Data Centrum (Česká republika) a založila samostatnú spoločnosť CE Colo - najsilnejšieho hráča na trhu dátových centier v strednej a východnej Európe

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), ktorá je popredným telekomunikačným operátorom s vlastnou infraštruktúrou a poskytovateľom služieb dátových centier v strednej a východnej Európe (CEE), oznámila akvizíciu Sitel Data Centrum v Prahe. To disponuje najväčším internetovým uzlom v regióne CEE, ponúka 2 270 štvorcových metrov zákazníckej plochy a poskytuje služby klientom ako Tesco, Interoute alebo Mobilkom. Firma Sitel dosiahla v roku 2010 príjmy vo výške 6,3 milióna eur. Spoločnosť GTS okrem toho založila novú spoločnosť dátových centier – CE Colo. Jej základom bude 13 dátových centier skupiny GTS v regióne CEE spolu s kúpeným dátovým centrom Sitel.

„Nedávnou akvizíciou Sitel Data Centrum pokračujeme v posilňovaní našej pozície v súlade s našou v minulosti ohlásenou stratégiou v sektore dátových centier. Som presvedčený, že klienti oceňujú našu snahu ponúknuť im kompletné regionálne riešenie ako najväčší poskytovateľ služieb dátových centier v regióne CEE,“ povedal Adam Sawicki, výkonný riaditeľ skupiny GTS. „V dôsledku výrazného rozvoja našej divízie dátových centier v predchádzajúcom roku sme sa rozhodli sústrediť túto oblasť nášho podnikania do samostatnej novozaloženej spoločnosti pod názvom CE Colo. Je prvou a jedinou regionálnou spoločnosťou dátových centier v CEE, ktorá upevňuje našu pozíciu priekopníka a lídra na telekomunikačnom trhu v regióne.“

Dátové centrum Sitel sa nachádza v Prahe 10 a ponúka zákaznícku plochu s rozlohou 2 270 m2 s možnosťou jej rozšírenia o ďalších 700 m2. Využíva ju približne 130 spoločností, medzi ktorými sú Tesco, Interoute, Mobilkom, Active 24 a Teleplan. Dátové centrum Sitel slúži tiež ako križovatka takmer všetkých národných a medzinárodných dátových aj internetových sietí. Zároveň zabezpečuje infraštruktúru pre ôsmy najväčší internetový uzol v Európe, cez ktorý prúdi 55 % celkovej internetovej prevádzky v Českej republike. Okrem toho touto akvizíciou pribudlo 145 kilometrov optických vlákien prepájajúcich niekoľko ďalších kľúčových miest pripojovacích bodov POP (Points of Presence) v Prahe.

„Vďaka akvizícii Sitel Data Centrum sme sa stali najväčším poskytovateľom dátových centier v Českej republike s podielom 35 %. Okrem toho sa GTS/CE Colo stala na základe minuloročnej akvizície spoločnosti Interware popredným na operátorovi nezávislým hráčom na maďarskom trhu a posilnila tak svoju ponuku v rámci celého regiónu CEE,“ vyhlásil Jan Daan Luycks, výkonný riaditeľ spoločnosti CE Colo, ktorá sa stala novým členom rodiny GTS. „Postupne prejde všetkých 14 dátových centier skupiny GTS pod spoločnosť CE Colo, ktorá sa venuje výlučne budovaniu a riadeniu dátových centier.“

Akvizícia Sitel Data Centrum je v súlade so stratégiou skupiny GTS v tomto sektore. V dôsledku rastúceho dopytu po službách dátových centier v regióne CEE oznámila spoločnosť GTS v marci 2010 svoje plány rozvoja. V lete 2010 sa poľské dátové centrá GTS rozširili o 500 m2 a v Prahe bolo otvorené ďalšie dátové centrum s rozlohou 700 m2. Zároveň sa uskutočnila akvizícia maďarskej spoločnosti Interware – poskytovateľa služieb dátových centier s rozlohou 1 075 m2. V roku 2010 skupina GTS kúpila aj rumunského operátora Datek a slovenského operátora Dial Telecom.

CE Colo prevádzkuje celkom 14 dátových centier v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Rumunsku. Centrá ponúkajú priestory s viac než 13 000 m2 zákazníckej plochy pre vyše  2000 zákazníkov.