Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe získala ocenenie za najlepšiu veľkoobchodnú ponuku v strednej a východnej Európe za rok 2010

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor s vlastnou sieťou a poskytovateľ služieb dátových centier v strednej a východnej Európe (CEE), získala ocenenie Capacity Awards „Najlepšia veľkoobchodná ponuka“. Slávnostné udeľovanie cien sa konalo v Amsterdame 15. novembra 2010. Toto prestížne ocenenie časopisu Capacity získala spoločnosť GTS už štvrtýkrát a zároveň druhý rok za sebou, čím potvrdila svoju vedúcu pozíciu v oblasti rozvoja veľkoobchodných stratégií v regióne strednej a východnej Európy.

„Porota sa rozhodla pre spoločnosť GTS Central Europe vďaka jej investíciám v oblasti služieb na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy. Od vstupu private equity fondov Columbia Capital, M/C Venture Partners a Innova Capital v roku 2008 zažíva skupina investičný rozmach, ktorého cieľom je rozširovať svoju ponuku nielen v oblasti poskytovania podnikových služieb v pomerne dobre rozvinutých oblastiach, akými sú Praha a Varšava, ale aj v menej obvyklých krajinách, ako napríklad Ukrajina, Lotyšsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko a Srbsko,“ uviedla Angela Partingtonová, redaktorka časopisu Capacity.

V predošlom roku spoločnosť pokračovala v investíciách do prístupových a diaľkových sietí. Rok 2010 bol svedkom akvizície troch poskytovateľov telekomunikačných služieb - Datek, Interware a Dial Telecom zo strany spoločnosti GTS, čo ešte viac zlepšilo jej postavenie na trhu s metropolitnými optickými a bezdrôtovými sieťami v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Okrem toho spoločnosť GTS rozšírila svoju regionálnu optickú sieť prekročením hraníc do Srbska a Slovinska, rozšírením dátových centier otvorením nových pobočiek v Prahe a uvedením regionálnej eternetovej platformy naprieč Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Rumunskom so spojovacími bodmi v každej z týchto krajín, ako aj vo Frankfurte a vo Viedni.

„Sme veľmi radi, že sme opätovne získali ocenenie „Najlepšia veľkoobchodná ponuka v strednej a východnej Európe,“ vyhlásil Artur Ostrowski, senior viceprezident pre medzinárodné služby. „Toto uznanie je veľkým povzbudením pre celý tím spoločnosti GTS a zároveň predstavuje výzvu, aby sme sa aj naďalej snažili napĺňať neustále rastúce očakávania zo strany našich zákazníkov. Som presvedčený, že kombinácia dosahu siete, komplexného produktového portfólia a nášho zanietenia pre ďalší rozvoj siete a služieb umožní spoločnosti GTS udržať si pozíciu preferovaného partnera v regióne strednej a východnej Európy.“

Ocenenie „Capacity Award – Najlepšia veľkoobchodná ponuka v strednej a východnej Európe“ za rok 2010 vychádza z piatich kritérií: kvalita a výkon siete, dosah siete, rýchlosť na trhu, cenová stratégia a celkové investície do siete.