Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe rozširuje svoju pôsobnosť akvizíciou spoločnosti Datek, rumunského telekomunikačného operátora

9. júna 2010 – Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor v Strednej a Východnej Európe, oznámila uzavretie zmluvy podpísanej v decembri minulého roka o akvizícii spoločnosti Datek, popredného a významného hráča na rumunskom telekomunikačnom trhu. Rozsiahla základňa podnikových zákazníkov a zákazníkov z oblasti operátorov spoločnosti Datek a jej pevná pozícia vo finančnom a verejnom sektore vhodne dopĺňajú pôsobenie spoločnosti GTS v Rumunsku. Spoločnosť GTS pridá spoločnosť Datek do svojej existujúcej rumunskej prevádzkovej siete, čím vytvorí spoločný podnik s celkovými ročnými príjmami presahujúcimi 25 miliónov EUR. Táto akvizícia posilní pozíciu spoločnosti GTS nielen v Rumunsku, ale v celom regióne Strednej a Východnej Európy.

Spoločnosť GTS hrala a naďalej bude hrať vedúcu úlohu pri konsolidácii alternatívnych telekomunikačných operátorov s vlastnou infraštruktúrou v Strenej a Východnej Európe. Akvizícia spoločnosti Datek je pre nás ďalším krokom pri upevňovaní našej pozície v regióne, vďaka čomu budeme môcť efektívnejšie pracovať a poskytovať kvalitnejšie služby našim zákazníkom,“ povedal Adam Sawicki, výkonný riaditeľ skupiny v spoločnosti GTS. „Spoločnosť Datek prináša do spoločnosti GTS významné výhody v oblasti sietí a prevádzky vrátane optickej siete s dĺžkou viac než 400 kilometrov a profesionálnych znalostí v oblasti integrácie systémov. Profil spoločnosti Datek ideálne dopĺňa našu dlhodobú stratégiu zameranú na podnikový, veľkoobchodný a verejný sektor.

Okrem poskytovania štandardných telekomunikačných služieb pre svojich zákazníkov ponúka spoločnosť Datek aj služby prenosu údajov, vývoja infraštruktúry a integrácie systémov a vystupuje ako hlavný regionálny partner pre množstvo globálnych operátorov a medzinárodných inštitúcií. Medzinárodná základňa zákazníkov spoločnosti Datek, ktorí sú zameraní najmä na prenos údajov, dopĺňa stratégiu spoločnosti GTS, ktorej hlavným cieľom je predaj služieb prenosu údajov a spravovaných služieb cieľovým podnikovým zákazníkom a zákazníkom spomedzi operátorov.

Akvizícia prináša výhody zákazníkom spoločnosti GTS aj Datek, ktorí budú môcť čoskoro naplno využívať rozšírené a zjednotené portfólio služieb,“ povedal Leonard Lichi, výkonný riaditeľ spoločnosti Datek. „Služby, ktoré spoločnosť Datek poskytuje existujúcim zákazníkom, budú naďalej dostupné a všetky existujúce zmluvy zostanú platné.

Akvizícia spoločnosti Datek je najnovším krokom spoločnosti GTS v rámci konsolidácie telekomunikačného trhu v Strednej a Východnej Európy. Tento proces sa začal v roku 2004 akvizíciou českého operátora Aliatel a pokračoval o rok neskôr akvizíciou poľskej spoločnosti Energis, slovenských operátorov Telenor a Nextra, ako aj českých spoločností Contactel, Telenor a Nextra. Spoločnosť GTS zároveň nedávno dokončila reorganizáciu svojej prevádzkovej siete, v rámci ktorej bolo vytvorených sedem obchodných jednotiek zameraných na zákazníkov a regionálne štruktúry. Výsledkom sú kvalitnejšie služby zákazníkom a väčšia efektivita, transparentnosť a zodpovednosť v rámci celej spoločnosti.