Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku akvizíciou spoločnosti Dial Telecom (Slovensko)

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), ktorá je telekomunikačným operátorom s vlastnou infraštruktúrou a poskytovateľom služieb dátových centier v strednej a východnej Európe, kúpila spoločnosť Dial Telecom, a. s. (Slovensko). Zákaznícka báza spoločnosti Dial Telecom a metropolitná optická sieť v Bratislave významným spôsobom zvýšia schopnosť spoločnosti GTS Slovakia poskytovať služby zákazníkom na celom Slovensku. Spoločnosť Dial Telecom (Slovensko) je poskytovateľom komplexného portfólia hlasových, dátových a internetových služieb. Akvizícia posilní vplyv spoločnosti GTS nielen na Slovensku, ale v celom regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť GTS začlení zákazníkov a služby spoločnosti Dial Telecom do svojho portfólia, vďaka čomu vznikne podnik s celkovými ročnými príjmami takmer 50 miliónov eur.

Táto akvizícia bude viesť k ďalšej konsolidácii telekomunikačného trhu na Slovensku, a zároveň sa ňou posilní naša pozícia popredného operátora a významného hráča na telekomunikačnom trhu v strednej a východnej Európe, ktorý poskytuje služby firemným zákazníkom. Po nedávnych akvizíciách v Rumunsku a Maďarsku začiatkom tohto roka spoločnosť GTS potvrdila svoju pozíciu najväčšieho konsolidátora trhu v regióne strednej a východnej Európy,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti GTS Central Europe Adam Sawicki.

Táto fúzia prinesie firgts-a-t-mobile-uzavreli-partnerstvo-na-poskytovanie-mobilnych-sluzieb-v-cemným zákazníkom spoločnosti GTS novú, širšiu a kvalitnejšiu ponuku služieb a spoločnosť sa vďaka nej bude môcť efektívnejšie zameriavať na špecifické požiadavky zákazníkov. Zároveň jej to umožní rozšíriť svoju existujúcu metropolitnú optickú sieť v Bratislave.
Spoločnosti GTS Slovakia, Dial Telecom a eTel Slovensko (ktorú v roku 2008 kúpila spoločnosť Dial Telecom) boli po monopole na pevné telefónne linky prvými telekomunikačnými operátormi, ktorí poskytovali hlasové služby. Tieto tri spoločnosti významne prispeli k rastu, rozvoju a liberalizácii slovenského telekomunikačného trhu v oblasti pevných liniek. „Toto spojenie predstavuje pre slovenský telekomunikačný trh významný medzník. Integrovaná spoločnosť s rozšírenou ponukou služieb, vyššou odbornosťou pri ich poskytovaní a širšou sieťovou infraštruktúrou prinesie našim zákazníkom ďalšie výhody,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti GTS Slovakia Stanislav Molčan.

Spoločnosť Dial Telecom (Slovensko), ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000, poskytuje komplexné portfólio hlasových dátových a internetových služieb vrátane serverhousingu. V roku 2008 spoločnosť kúpila telekomunikačného operátora eTel Slovensko.

Spoločnosť Dial Telecom použije svoje zdroje z oblasti predaja na Slovensku na posilnenie svojej časti českého telekomunikačného trhu a plánuje sa aktívnejšie podieľať na jeho konsolidácii. V Českej republike, v ktorej máme v súčasnosti jednu z najväčších telekomunikačných infraštruktúr, vidíme veľký potenciál pre ďalší rast," povedal predseda predstavenstva spoločnosti Dial Telecom, a. s., Zdeněk Sivek.

O skupine GTS: Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v štátoch strednej a východnej Európy. V tomto regióne má vybudovanú rozsiahlu regionálnu optickú sieť s rozšíreniami do susedných štátov, napríklad do Rakúska, balkánskych a pobaltských štátov, Ruska, Turecka a na Ukrajinu. V Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku má hĺbkové metropolitné optické siete, ktoré poskytujú hlasové a dátové služby, IP, MPLS a širokopásmové komunikačné služby pre miestnych firemných zákazníkov, ako aj pre telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu. V rokoch 2005, 2007 a 2009 jej časopis Capacity udelil ocenenie s názvom „Najlepšia veľkoobchodná ponuka v strednej a východnej Európe“. V roku 2009 dosiahli jej príjmy výšku 384,5 milióna eur a prevádzkový zisk hodnotu 86 miliónov eur.

Vlastníkom spoločnosti GTS je konzorcium private equity fondov. Toto konzorcium vedú americké spoločnosti Columbia Capital a M/C Venture Partners, ktoré majú rozsiahle skúsenosti v oblasti komunikačných služieb a služieb založených na technológiách, ako aj skupina Innova Capital, popredná skupina v oblasti private equity, ktorá sa zameriava na strednú Európu. Ďalšími členmi konzorcia sú spoločnosti HarbourVest Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners. Viac informácií nájdete na www.gtsce.com.

O spoločnosti Dial Telecom, a. s. (Slovensko): Akciová spoločnosť Dial Telecom (Slovensko) je poskytovateľom komplexného portfólia hlasových, dátových a internetových služieb, ktorých dostupnosť je vďaka vlastnej unifikovanej optickej sieti spoločnosti zaručená na celom Slovensku. Ústredné monitorovacie centrum siete spoločnosti Dial Telecom sa nachádza v Prahe. Monitorovanie siete je nepretržité a aj služby centier podpory pre zákazníkov sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Viac informácií o spoločnosti nájdete na www.dialtelecom.sk.