Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe oznámila hospodárske výsledky za rok 2009

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS CE) včera informovala o výsledkoch dosiahnutých za uplynulý rok 2009, pričom vykázala najvyšší zisk EBITDA a najvyšší cash-flow od založenia skupiny pred 16 rokmi. Spoločnosť úspešne zvyšovala výnosy v segmente dátových produktov s vysokou maržou a produktov pre dátové centrá.

Základné údaje:

  • Výnosy vo výške 384,5 milióna eur, pokles o 12 % oproti predchádzajúcemu roku.
  • Zisk pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol 86,0 miliónov eur, nárast o 11 % oproti predchádzajúcemu roku.
  • Marža EBITDA vo výške 22 %, 18 % v predchádzajúcom roku.
  • Cash-flow (EBITDA mínus investičné náklady) vo výške 39,6 milióna eur, nárast o 40 % oproti predchádzajúcemu roku.

GTS CE naďalej dosahuje vynikajúce finančné a prevádzkové výsledky aj napriek súčasnému náročnému ekonomickému prostrediu. Odkedy spoločnosť v roku 2005 prvýkrát dosiahla pozitívny cash-flow, EBITDA a cash-flow rástli kombinovaným tempom 17 % a 50 % za rok. Zvýšenie ziskovosti odráža posun v ponuke produktov smerom k dátovým službám s vyššou maržou a produktom Managed Service, ako i stály dôraz na reguláciu nákladov a zvyšovanie efektivity. Aj keď celkové výnosy klesli kvôli zbavovaniu sa nekľúčových aktivít, poklesu v sektore starších hlasových produktov a oslabeniu viacerých lokálnych mien oproti roku 2008, spoločnosť GTS CE naďalej vykazovala rast zisku v oblasti kľúčových dátových služieb a produktov Managed Service.

S výsledkami, ktoré sme dosiahli v roku 2009, som veľmi spokojný. Dokončili sme prevádzkovú reštrukturalizáciu, pričom sme vytvorili sedem pracovísk orientovaných na zákazníka. Pracoviská poskytujúce medzinárodné služby a služby veľkoobchodu využívajú rozsiahlu sieť našich prevádzok, aby dokázali poskytovať lepšie hlasové a dátové služby našim regionálnym zákazníkom v sektore dopravy, pričom ďalších päť miestnych pracovísk sa zameriava na domácich firemných zákazníkov. Táto nová štruktúra obchodných jednotiek v kombinácii s medzinárodným strediskom správy sietí a vytvorením funkčnej jednotky zabezpečujúcej regionálne zásobovanie viedli k zlepšeniu služieb poskytovaných zákazníkom, zvýšeniu efektivity, viditeľnosti a zodpovednosti v celej firme,“ povedal Adam Sawicki, CEO spoločnosti GTS CE.

Finančný riaditeľ Gerry Grace k hospodárskym výsledkom uviedol: „Rok 2009 bol pre nás veľmi úspešný, pretože aj napriek oslabeniu makroekonomického prostredia sa nám podarilo získať niekoľko významných zákaziek. Medzi nimi aj najväčšiu zákazku v histórii spoločnosti s plánovaným výnosom vo výške 8,5 milióna eur. Vďaka očakávanému zlepšovaniu makroekonomického prostredia a zoštíhleniu obchodnému modelu si myslím, že naša spoločnosť má vynikajúce východiskové postavenie pre dosahovanie ďalšieho rastu ziskovosti.

O GTS Central Europe
GTS CE je komplexným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení pre krajiny strednej a východnej Európy, ktoré ležia medzi Frankfurtom a Istanbulom. GTS CE disponuje rozsiahlou regionálnou infraštruktúrou, kam patrí mnoho plne integrovaných národných a lokálnych mestských sietí a kolokačných zariadení. GTS CE pokračuje v komerčnom aj geografickom rozširovaní vďaka investíciám do siete a stratégii regionálnej konsolidácie. Poskytuje hlasové, dátové, IP (internetový protokol), MPLS a širokopásmové DSL služby pre jednotlivcov a spoločnosti, ako aj služby pre ostatné telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu, aplikácií a internetových služieb. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.gtsce.com.

O spoločnosti GTS Slovakia, a. s.
GTS Slovakia, a. s., je vedúci alternatívny telekomunikačný operátor poskytujúci široký rozsah telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, hlasu a prístupu na internet najmä pre firemnú klientelu. GTS Slovakia je členom silnej medzinárodnej skupiny GTS Central European Holding B.V., ktorá združuje popredných telekomunikačných operátorov v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej republike a na Slovensku.