Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe kúpila spoločnosť Interware, maďarského poskytovateľa služieb dátových centier

15. júna 2010 – Spoločnosť GTS Central Europe (GTS) dnes oznámila, že sa dohodla na prevzatí spoločnosti Interware Zrt., popredného poskytovateľa služieb dátových centier na maďarskom trhu. Táto dohoda podlieha schváleniu miestneho monopolného úradu a očakáva sa, že bude uzavretá do konca tretieho štvrťroku 2010. Finančné podmienky akvizície neboli zverejnené.

Spoločnosť Interware je alternatívnym maďarským poskytovateľom telekomunikačných služieb, ktorý ponúka služby hosťovania serverov, kolokácie a prenosu hlasu cez Internet a cez pevné linky s primárnym zameraním na podnikových zákazníkov. Spoločnosť prevádzkuje dve dátové centrá v centre Budapešti, ktoré poskytujú čistú plochu pre kolokáciu s veľkosťou 1 075 štvorcových metrov a hosťujú 3 300 serverov pre zákazníkov z oblasti výroby, verejných služieb, médií a sektora ICT.

Akvizícia spoločnosti Interware nasledovala po nedávnej akvizícii rumunského telekomunikačného operátora Datek a je v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti, ktorej cieľom je, aby sa spoločnosť stala preferovaným partnerom a dodávateľom v oblasti Strednej a Východnej Európy v oblasti integrovaných telekomunikačných služieb pre trh operátorov a podnikov. Vďaka tejto akvizícii sa spoločnosť GTS stáva jedným z najdôležitejších hráčov na maďarskom trhu kolokácie a hosťovania serverov. Spolu so svojím existujúcim dátovým centrom v meste Budaörs bude spoločnosť GTS poskytovať svojim zákazníkom dátové centrá s celkovou plochou 1 490 štvorcových metrov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky kvality a spoľahlivosti.

Na základe neustále narastajúceho dopytu po službách ukladania údajov v oblasti Strednej a Východnej Európy oznámila spoločnosť GTS v marci 2010 plány na rozšírenie svojej infraštruktúry dátových centier. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje sedem dátových centier v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku, na Slovensku a v Rumunsku, ktoré poskytujú viac než 6 000 štvorcových metrov plochy pre kolokáciu a kapacitu pre viac než 10 000 serverov. Rozsiahla mestská a medzinárodná optická spoločnosti GTS poskytuje zákazníkom v oblasti kolokácie množstvo možností pripojenia a sieťovej kapacity prostredníctvom dátových centier. Spoločnosť GTS rozšíri svoju kapacitu pre kolokáciu otvorením nového zariadenia s plochou 700 štvorcových metrov v Prahe v druhej polovici júla.

Akvizícia spoločnosti Interware ďalej posilňuje pozíciu spoločnosti GTS ako významného hráča na trhu dátových centier a popredného trhového konsolidátora medzi telekomunikačnými operátormi poskytujúcimi služby infraštruktúry v oblasti Strednej a Východnej Európy. Dátové centrá spoločnosti Interware poskytujú našim zákazníkom ďalší zabezpečený priestor pre kolokáciu a rozširujú naše možnosti na trhu hosťovania serverov,“ povedal Adam Sawicki, výkonný riaditeľ skupiny v spoločnosti GTS Central Europe. „Naša mestská optická sieť v Budapešti okrem toho poskytne zákazníkom dátových centier spoločnosti Interware širšie možnosti pripojenia."