Pre médiá

Spoločnosť GTS Central Europe informovala o priaznivých finančných výsledkoch za prvý polrok 2010

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), ktorá je popredným telekomunikačným operátorom v Strednej a Východnej Európe s vlastnou infraštruktúrou, informovala o svojich priaznivých finančných výsledkoch za prvý polrok 2010. Medziročne sa výnosy spoločnosti v prvom polroku 2010 udržali na stabilnej úrovni 189,8 mil. eur a zisk pred započítaním daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) vzrástol o 7,5 % na 44,4 mil. eur. Zvýšenie zisku EBITDA bolo priamym dôsledkom cielených zmien v oblasti produktového zloženia a pokračujúcej optimalizácie štruktúry nákladov spoločnosti.

Hlavné údaje v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

  • Výnosy na úrovni 189,8 mil. eur.
  • Nárast zisku pred započítaním daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) o 7,5 % na 44,4 mil. eur. Nárast percentuálnej marže EBITDA o 100 bázických bodov na 23 %.
  • Nárast cash-flow (EBITDA mínus investičné náklady) o 9 % na 26,4 mil. eur.

Adam Sawicki, výkonný riaditeľ spoločnosti GTS, v tejto súvislosti uviedol: „Výsledky za prvý polrok 2010 splnili naše očakávania, keďže sa nám podarilo udržať výnosy a zvýšiť zisk EBITDA, ako aj cash-flow spoločnosti. Som presvedčený, že naša reorganizovaná obchodná štruktúra s piatimi obchodnými jednotkami sústredenými v piatich krajinách a dvoma obchodnými jednotkami pôsobiacimi v celom regióne (medzinárodné služby a veľkoobchodné hlasové služby) znamená zlepšenie služieb pre zákazníkov a zvýšenie efektivity prevádzky. Okrem toho množstvo našich nedávno uzatvorených zákazníckych zmlúv poukazuje na to, že náš prístup založený na predaji a službách spojených s poradenstvom prináša ovocie – viac služieb, viac lokalít, dlhšie trvanie zmlúv, vyšší výnos na zákazníka (ARPU) – viac spokojných zákazníkov.

Napriek tomu, že výnosy zostali v prvom polroku 2010 v porovnaní s prvým polrokom 2009 nezmenené, zvýšenie zisku EBITDA bolo výsledkom zvyšujúcich sa marží a zlepšujúcej sa efektivity. Akvizícia rumunského operátora Datek sa uskutočnila v júni a akvizícia maďarského operátora dátových centier Interware sa očakáva v septembri 2010. Tieto akvizície budú zahrnuté do konsolidovaných hospodárskych výsledkov za druhý polrok.

Kým konsolidované výnosy zostali medziročne na stabilnej úrovni, naďalej dosahujeme rast v oblasti dátových služieb a služieb pre dátové centrá, ktorý kompenzuje pokles v našich tradičných hlasových službách. Obchod naďalej vykazuje rast zisku EBITDA a cash-flow so zachovaním disciplíny v oblasti investičných nákladov. Akvizície spoločností Datek a Interware prinášajú zvýšený objem, dodatočné výnosy z dátových služieb pre spoločnosti a dátové centrá a sú v súlade s naším strategickým zameraním,“ uviedol Gerry Grace, finančný riaditeľ skupiny GTS.

Počas druhého polroku 2010 spoločnosť GTS plne začlení spoločnosti Datek a Interware do štruktúry obchodných jednotiek GTS. Spoločnosť bude pokračovať v investovaní do rozširovania svojich produktov v oblasti ponuky ethernetových služieb a IP VPN, ako aj ponuky služieb pre dátové centrá. Spoločnosť GTS sa bude tiež naďalej aktívne zúčastňovať ďalšej konsolidácie telekomunikačného trhu v regióne Strednej a Východnej Európy, keď spoločnosti získané akvizíciou prinášajú jedinečnú hodnotu pre zákazníkov a akcionárov spoločnosti.