Pre médiá

Slovak Telekom a GTS Slovakia podpísali Zmluvu o prístupe k účastníckemu vedeniu

Spoločnosti Slovak Telekom a GTS Slovakia dnes podpísali Zmluvu o prístupe k účastníckemu vedeniu, založenú na upravenej referenčnej ponuke.

GTS Slovakia je prvou spoločnosťou, ktorá po vzájomných rokovaniach pristúpila k podpisu zmluvy. Po uplynutí 45 dňovej lehoty sa stane zmluva účinnou a obe spoločnosti začnú pracovať na vybudovaní kolokačných miest a uvoľnení prvých účastníckych vedení. Tento proces bude trvať niekoľko mesiacov. Sprístupnenie účastníckych vedení umožní spoločnosti GTS Slovakia poskytovať zákazníkom vlastné hlasové služby, služby širokopásmového prístupu do internetu a dátovej komunikácie s využitím siete účastníckych vedení Slovak Telekomu.

Upravenú Referenčnú ponuku na prístup k účastníckemu vedeniu poskytne dnes Slovak Telekom, v zmysle svojich povinností, Telekomunikačnému úradu SR, ktorý ju následne zverejní. Po jej zverejnení poskytne Slovak Telekom rovnaké podmienky prístupu k účastníckemu vedeniu aj ostatným spoločnostiam.