Pre médiá

Sledovanie parametrov služby GTS Virtual Hosting zabezpečuje riešenie od BaseN

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor integrovaných komunikačných riešení a poskytovateľ služieb dátových centier v regióne strednej a východnej Európy, nasadila do prevádzky riešenie spoločnosti BaseN pre sledovanie parametrov služieb virtuálneho hostingu. Spoločnosť BaseN, medzinárodný poskytovateľ monitorovacích služieb, tak výrazne prispela k vysokej profesionálnej kvalite, robustnosti a spoľahlivosti riešenia GTS Virtual Hosting určeného pre podnikovú sféru.

GTS Virtual Hosting umožňuje spoločnostiam outsourcovať inštaláciu a údržbu serverov. Táto ponuka umožňuje zákazníkom nakupovať priamo potrebný výkon výpočtových prostriedkov podľa aktuálnych požiadaviek, s možnosťou jednoduchého rozširovania a zmien. Zákazníci sa môžu rozhodnúť pre využitie samostatných virtuálnych privátnych serverov (Virtual Private Server, VPS) alebo celého virtuálneho hostingového prostredia (Virtual Hosting Environment, VHE). Vďaka nemu získajú ekvivalent vlastného dátového centra zloženého z množstva virtuálnych výpočtových jednotiek. 

„Virtuálne prostredie musí ponúkať presný a časový prehľad o svojom výkone, aby bolo pre zákazníkov dôveryhodnou službou. Nasadenie tohto monitorovacieho riešenia napĺňa záväzok skupiny GTS poskytovať zákazníkom riešenia na vysokej profesionálnej úrovni a plniť vysoké očakávania našich zákazníkov nielen na lokálnej úrovni, ale aj na úrovni veľkých medzinárodných spoločností. Sme radi, že riešenie BaseN zodpovedá našej vízii vyvíjať inovatívne riešenia pre našich zákazníkov,“ uviedol Marcin Kotlarski, riaditeľ oblasti vývoja produktov skupiny GTS.

Monitorovacie riešenie BaseN už úspešne funguje aj pri ďalších službách skupiny GTS, napríklad v rámci služieb IP VPN či ethernetových liniek, preto bolo rozšírenie monitoringu o služby virtuálneho hostingu prirodzeným rozhodnutím. Koncoví zákazníci skupiny GTS, ktorí už využívajú jej služby, môžu pracovať v už známom prostredí portálu ktorý im sprostredkuje prehľad o ich riešeniach telekomunikačných služieb a služieb dátových centier.