Pre médiá

Skupina GTS získala financovanie pre rýchlejší rast

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení s vlastnou sieťou v strednej a východnej Európe, dnes oznámila uzavretie významnej dohody o  financovaní. Nový prioritný úverový nástroj poskytne skupine významnú likviditu na financovanie nových investícií v oblasti akvizícií, ako aj do rozvoja siete.

Na úvere v hodnote 330 miliónov Eur sa podieľalo konzorcium popredných európskych bánk. Prostriedky budú čiastočne použité na refinancovanie súčasných úverových nástrojov,  pričom viac ako 50 percent z nich môže skupina  voľne využiť na akvizície, kapitálové výdavky a splátky pôžičiek od akcionárov. Počas dvadsiatich rokov svojej existencie rástla skupina GTS organicky, aj prostredníctvom akvizícií firiem a majetku v regióne strednej a východnej Európy. Skupina bude stavať na svojich doterajších úspechoch a pomocou likvidity urýchli svoj rast a posilní svoju regionálnu optickú sieť a sieť dátových centier.

Skutočnosť, že sa nám podarilo spojiť súčasných veriteľov a nové banky, dokazuje silu nášho podnikania v povedomí mnohých ľudí. Od nášho posledného úverového financovania  v roku 2008, rástla skupina GTS v oblastiach ziskovosti a cash flow vďaka disciplíne a správnemu zameraniu každý rok. V súčasnom neistom období vidíme príležitosť a máme tú česť, že nás podporuje skvelý tím bánk a akcionárov z celej Európy a USA,“ uviedol Gerald Grace, Finančný riaditeľ GTS.

O skupine GTS:

Skupina GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy. GTS vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a dátové centrá pokrývajúce celý región. V Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku skupina disponuje rozsiahlymi lokálnymi sieťami s regionálnym dosahom, čo jej umožňuje poskytovať  širokú paletu komunikačných služieb. Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a menežované služby dátových centier spája skupina GTS najnovšie technológie so svojou unikátnou sieťou, čo jej umožňuje poskytovať špičkové riešenia pre svojich zákazníkov. S takmer dvadsaťročnou bohatou históriou fungovania v strednej a východnej Európe je snahou skupiny GTS poskytovať komunikačné služby a riešenia s vysokou pridanou hodnotou a vynikajúcou kvalitou pre svojich 40 tisíc zákazníkov predovšetkým z oblasti firemnej klientely, verejnej správy a pre operátorov. Pre viac informácií navštívte prosím www.gtsce.com