Pre médiá

Skupina GTS reaguje na zvýšený dopyt a rozširuje cloudové služby v regióne

Bratislava/Varšava 7. mája 2014 – Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení a služieb dátových centier v strednej a východnej Európe, rozširuje svoje cloudové platformy a dostupnosť lokálnych cloudových riešení do ďalších krajín regiónu strednej a východnej Európy.
 
Vzhľadom na rastúci dopyt zákazníkov GTS rozširuje svoje portfólio cloudových služieb a počet národných cloudových platforiem, ktoré vlastní a prevádzkuje v rámci stredoeurópskeho regiónu. Veľa firiem chce premiestniť svoje kľúčové aplikácie do cloudu, naráža však na legislatívu o ochrane údajov, ktorá vyžaduje, aby prevádzkovateľ cloudových služieb sídlil v danej krajine. GTS preto v minulom roku vybudovala novú cloudovú platformu v Rumunsku a v súčasnosti ukončila výstavbu cloudovej platformy na Slovensku, vo svojom bratislavskom dátovom centre. GTS teraz prevádzkuje celkovo päť cloudových platforiem, zastúpených vo všetkých krajinách regiónu, kde priamo pôsobí, a to v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
 
„V GTS sme zaznamenali stále vyšší dopyt po našich cloudových službách v regióne strednej a východnej Európy, s nárastom viac ako 180 % za posledné dva roky. Aby firmy spĺňali požiadavky ochrany údajov v národnom meradle a zabezpečili si optimálnu výkonnosť, stále častejšie vyžadujú možnosť spravovania a ukladania dát v prostredí lokálneho cloudu. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo rozšíriť našu cloudovú infraštruktúru do všetkých piatich krajín, a maximálne tak vyhovieť aktuálnym potrebám našich zákazníkov,“ povedal Ignacio Irurita, technický riaditeľ GTS.
 
V rámci svojej cloudovej platformy ponúka GTS široký rad rozširovateľných, bezpečných a flexibilných riešení prispôsobiteľných podľa požiadavky zákazníkov, ďalej úložisko aj sieťové služby, ktoré odstraňujú reálne obmedzenia hardwarovej IT infraštruktúry. Medzi najnovšie cloudové riešenia GTS zaradila obnovu po havárii (Disaster Recovery as a Service – DraaS) a hybridný cloud.
 
Služba obnovy po havárii (DRaaS) spoločnosti GTS je určená firmám, ktoré vyžadujú finančne výhodné riešenie pre zabezpečenie kontinuity podnikania. Obnova po havárii v cloude umožňuje využívať výhody cloudu GTS s ľahkým prístupom k prispôsobiteľným cloud computingovým zdrojom, zaisťuje najvyšší stupeň zabezpečenia dát a spoľahlivosť prevádzky pri zachovaní využitia existujúcich IT zdrojov a maximalizácii úspor nákladov.
 
Hybridný cloud GTS umožňuje firmám využívať možnosť prepojenia riešení GTS Infraštruktúra ako služba (IaaS) s vlastnou IT infraštruktúrou zákazníka, ako napríklad s existujúcimi servermi, zdrojmi od iného poskytovateľa cloudových služieb alebo prostredím založeným na jednej z ďalších cloudových platforiem GTS v rámci regiónu. To umožňuje zákazníkom voľne prepájať a rozkladať zaťaženie infraštruktúry tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú flexibilitu a výkonnosť, zachovali využitie existujúcich IT služieb a zvýšili svoje úspory nákladov na maximum.
 
„Riešenie Hybridný cloud od spoločnosti GTS nám poskytlo škálovateľnosť cloudovej kapacity vo flexibilnom modeli, založenom na platení služieb podľa nárastu našich obchodných aktivít. Takto už nepotrebujeme kupovať alebo spravovať IT infraštruktúru. Vďaka tomuto flexibilnému riešeniu môžeme redukovať čas strávený uvádzaním produktov na trh a venovať sa viac získavaniu nových klientov, čo je pre naše podnikanie kľúčom k úspechu,“ uviedol Maciej Teliszewski, prezident spoločnosti ClickAd S.A. Group.
 
 
O spoločnosti GTS:
GTS Central Europe (GTS) je popredný telekomunikačný operátor s vlastnou infraštruktúrou pôsobiaci v krajinách strednej a východnej Európy. GTS v celom regióne vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a sieť dátových centier. V Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku skupina GTS poskytuje rozsiahle pokrytie územia aj širokú paletu služieb. Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a riadené služby dátových centier využíva spoločnosť GTS vo svojej rozsiahlej sieti najmodernejšie technológie na poskytovanie špičkových zákazníckych riešení. Využívajúc skúsenosti zo svojej bohatej, takmer 20 rokov trvajúcej histórie pôsobenia v strednej a východnej Európe je základným cieľom spoločnosti poskytovať čo najkvalitnejšie služby a čo najvyššiu hodnotu viac ako 35 000 zákazníkom z oblasti verejnej správy, operátorov a firiem. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.gtsce.com.