Pre médiá

Skupina GTS Central Europe zverejnila finančné výsledky za rok 2008

Hospodárske výsledky GTS CE boli v roku 2008 najlepšie v jej 15-ročnej histórii. Skupina posilnila pozíciu vedúceho alternatívneho telekomunikačného operátora v strednej a východnej Európe.

• Výnosy stúpli v porovnaní s rokom 2007 o 10 % na 436 mil. eur (396 mil. eur v roku 2007). Príjmy z dátových služieb vzrástli o 19 % najmä vďaka ich poskytovaniu na medzinárodnej báze.
• Zisk pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol 77 mil. eur, čo predstavuje nárast o 8 % oproti roku 2007 (71 mil. eur).
• Investičné náklady CAPEX dosiahli v roku 2008 hodnotu 49 mil. eur.

„Napriek zhoršujúcemu sa makroekonomickému prostrediu bol pre nás rok 2008 výnimočný a položil solídny základ pre ďalší rozvoj skupiny. Nedávne posilnenie manažmentu spolu s rôznymi efektívnymi programami nám umožní viac sa sústrediť na našu hlavnú kompetenciu – byť preferovaným poskytovateľom dátových a hlasových služieb pre firemných zákazníkov v strednej Európe,“ povedal Adam Sawicki, CEO skupiny GTS CE.

„Skupina sa naďalej sústreďuje na priaznivý cash flow, výnosy v hotovosti dosiahli v roku 2008 28 mil. eur, čo predstavuje oproti roku 2007 nárast o 45 %,“ dodal Gerald Grace, finančný riaditeľ skupiny.

O GTS Central Europe
GTS CE je komplexným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení pre krajiny strednej a východnej Európy, ktoré ležia medzi Frankfurtom a Istanbulom. GTS CE disponuje rozsiahlou regionálnou infraštruktúrou, kam patrí mnoho plne integrovaných národných a lokálnych mestských sietí a kolokačných zariadení. GTS CE pokračuje v komerčnom aj geografickom rozširovaní vďaka investíciám do siete a stratégii regionálnej konsolidácie. Poskytuje hlasové, dátové, IP (internetový protokol), MPLS a širokopásmové DSL služby pre jednotlivcov a spoločnosti, ako aj služby pre ostatné telekomunikačné spoločnosti, mobilných operátorov a poskytovateľov obsahu, aplikácií a internetových služieb. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.gtsce.com.