Pre médiá

Sieť skupiny GTS už spája viac ako 15 000 budov

Skupina GTS Central Europe (GTS), ktorá je popredným telekomunikačným poskytovateľom integrovaných komunikačných riešení a služieb dátových centier v strednej a východnej Európe, oznámila, že jej optická a bezdrôtová sieť prekročila významnú hranicu pokrytia 15 000 prepojených budov.

V posledných dvoch rokoch GTS investovala viac ako 30 miliónov eur ročne do rozšírenia siete, čo predstavuje jeden z najvyšších rozvojových trendov v regióne. V roku 2012 zaznamenala sieť nárast o viac ako 1 300 nových prepojených budov, v priemere tri budovy denne. Kľúčovou hnacou silou sú narastajúce nároky na kapacitu spojení dátových služieb a lepšia úroveň služieb pre zákazníkov, ktorí sa stále viac spoliehajú na GTS pri prevádzke kritických aplikácií.

"Naše metropolitné siete pripájajú komerčné budovy do našej regionálnej optickej siete, ktorá pokrýva Slovensko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Vďaka rozsiahlejšiemu pokrytiu môžeme poskytovať viac riešení i nadštandardnú kvalitu služieb, aby sme naplnili požiadavky našich zákazníkov. S vyšším počtom budov môže viac zákazníkov využívať naše rýchlo rastúce ethernetové služby a inovatívne riešenia pre zjednotenú komunikáciu a spoluprácu na diaľku," uviedol Ignacio Irurita, technický riaditeľ skupiny GTS.

GTS má v regióne strednej a východnej Európy najrozsiahlejšiu sieť, ktorá pokrýva trasu dlhú viac ako 26 000 kilometrov, z ktorých 7500 kilometrov patrí hlavným metropolitným trhom. Zákazníci si môžu vybrať z komplexného portfólia pripojení, dátových centier a cloud computingu. Prostredníctvom 13 dátových centier v celom regióne strednej a východnej Európy dokáže GTS zabezpečiť nadštandardné služby, ktoré zodpovedajú najvyššej úrovni bezpečnosti a kvality.