Pre médiá

Rozširovanie dátových centier spoločnosti GTS Central Europe pokračuje nedávnym otvorením nového zariadenia v Prahe

Spoločnosť GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor v krajinách strednej a východnej Európy, nedávno otvorila nové dátové centrum v Prahe, Česká republika. Otvorenie nového dátového centra s celkovou plochou 720 m2 je priamou reakciou na rast dopytu zákazníkov spoločnosti GTS po kolokačných/housingových a hostingových službách. Rastúci počet dátových centier spoločnosti GTS v krajinách strednej a východnej Európy dopĺňa širokú regionálnu a metropolitnú optickú sieť spoločnosti, ktorá navzájom prepája všetky dátové centrá.

Otvorenie nového centra v Prahe súvisí s nedávnou akvizíciou spoločnosti Datek v Rumunsku a Interware v Maďarsku, ktoré sa špecializujú na poskytovanie služieb dátových centier. Spoločnosť GTS teraz prevádzkuje desať (10) dátových centier v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Rumunsku, čím sa stala jednou z najväčších poskytovateľov služieb dátových centier v krajinách strednej a východnej Európy. Keďže dátové centrá sú navzájom prepojené prostredníctvom optickej siete GTS, zákazníci môžu využívať ich služby v rámci celej siete, napr. diaľkové zálohovanie dát.
„V súčasnosti sme jediným telekomunikačným operátorom, ktorý má svoje vlastné dátové centrá vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. Aby sme dokázali naplniť meniace sa požiadavky našich zákazníkov, uskutočňujeme rozsiahle investície do zvyšovania počtu našich dátových centier a rozširovania portfólia ich služieb. S potešením oznamujeme, že spoločnosť Tesco bude prvým zákazníkom nášho nového zariadenia v Prahe,“ povedal Adam Sawicki, výkonný riaditeľ skupiny GTS.
„Housingové a sieťové služby spoločnosti GTS využívame už veľa rokov. Bezpečné služby dátových centier a pripojenia, ktoré spoločnosť GTS poskytuje, sú veľmi dôležité pre našu činnosť, pretože každá porucha našich serverov sa okamžite prejaví v službách, ktoré ponúkame svojim zákazníkom. Pozornosť, ktorú spoločnosť GTS venuje poskytovaniu špičkových služieb svojim zákazníkom, presvedčila spoločnosť Tesco Stores, aby umiestnila svoje systémy do novootvoreného dátového centra v Prahe,“ povedal Jan Trhoň, manažér IT služieb pre Strednú Európu, Tesco Stores Česká republika.
Fyzická bezpečnosť a operačná dostupnosť sú pre zákazníkov dátového centra rozhodujúce, preto je každé dátové centrum spoločnosti GTS vybavené najmodernejšími bezpečnostnými systémami vrátane bezpečných čipových kariet pre vstup, protipožiarnych dverí, nepretržitého monitorovania centra 24 hodín denne a 7 dní v týždni, a uzamykateľných rackov. Veľmi dôležitá je aj doba prevádzkyschopnosti zariadenia. Pre prípad výpadku sieťového napájania spoločnosť GTS vybavila každé dátové centrum systémami zabezpečujúcimi nepretržitú dodávku energie (UPS) – pásmi batérií pre krátkodobý výpadok dodávok a dieselovými generátormi pre dlhotrvajúce výpadky dodávok energie. Väčšina dátových centier spoločnosti GTS dosahuje rating triedy „Tier 3/4“.
Najnovšie dátové centrum v Českej republike poskytuje infraštruktúru až pre 180 rackov a je vybavené najmodernejšími technológiami a zariadeniami vrátane systému bezpečnostných prístupových kariet s biometrickým zariadením na snímanie odtlačkov prstov. Portfólio služieb dátových centier zahŕňa: server hosting (riadený a neriadený), kolokáciu (priestor, racky, prostredie), bezpečnosť a uskladnenie (Firewally, IDS, uskladnenie), obnovenie prevádzky po katastrofe/riešenia umožňujúce pokračovanie činnosti a riadené aplikácie (spravovanie databáz, riadená výmena e-mailov/MS správ, zálohovanie dát). Okrem toho rozsiahla metropolitná a medzinárodná optická sieť GTS poskytuje kolokačným zákazníkom rôzne možnosti pripojenia/využívania kapacity siete z dátových centier GTS.