Pre médiá

Prenos HD vysielania z majstrovstiev sveta v hokeji z Helsiniek zabezpečovala GTS Slovakia

GTS Slovakia, člen skupiny GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení s vlastnou sieťou v strednej a východnej Európe, zabezpečovala prenos HD vysielania z majstrovstiev sveta v hokeji v Helsinkách. Prenos televízneho signálu pre RTVS bol poskytovaný v rámci služby GTS Media Line, ktorú skupina GTS vyvinula v minulom roku pre potreby prenosu mediálneho obsahu.

Signál vo formáte HD z Helsiniek i zo Štokholmu sa preberal z prenosového vozu a vysielal sa do štúdia v Mlynskej doline. GTS Slovakia zabezpečovala aj spätné vysielanie z Bratislavy do Helsiniek. Išlo o podporné služby vo formáte SD, ktoré umožnili redaktorom v Helsinkách vidieť, čo v danej chvíli vysiela réžia na Slovensku. Vďaka týmto nezávislým samostatným linkám mohla réžia v Helsinkách, aj na Slovensku, spracovať signál paralelne. Medzi ďalšie služby, ktoré GTS Slovakia poskytla RTVS boli – dátová linka, ktorá slúžila na komunikáciu réžie v Helsinkách a v Bratislave a prístup do Internetu prenosového vozu.

„Prenos televízneho vysielania vo formáte vysokého rozlíšenia z helsinskej Hartwall arény do sídla Slovenskej televízie v Mlynskej doline bol realizovaný na dvoch samostatných redundatných ethernetových okruhoch s latenciou (meškaním) signálu 25ms o kapacite 300Mbps. V porovnaní so satelitným prenosom sme poskytli live  prenos s podstatne nižším oneskorením a vyššou stabilitou spojenia ako po minulé roky,“ uviedol Stanislav Molčan, predseda predstavenstva GTS Slovakia.

GTS Media Line je špecifická služba, vyvinutá presne pre potreby prenosu multimediálneho obsahu a je určená na široké využitie. Typickou situáciou je napríklad zabezpečenie prepojenia produkčnej spoločnosti s televíznymi štúdiami, vzájomné prepojenie televíznych štúdií alebo distribúcia TV programov medzi distribútorov. Ďalej sa dá realizovať napríklad spojenie televíznych štúdií so športovými štadiónmi, koncertnými sálami alebo inými priestormi pre jednorazové udalosti.

GTS ponúka túto službu s jednotnými parametrami v celom regióne strednej Európy vrátane Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Neustále rastúci dopyt po ethernetových službách viedol skupinu GTS k ponuke unikátneho ethernetového produktu aj v krajinách, ktoré rozšírili jadro skupiny. Prostredníctvom svojich partnerov a ďalších kontaktov v regióne strednej a východnej Európy, GTS momentálne ponúka službu Ethernet Line aj v Bulharsku, v Chorvátsku, v Slovinsku, v Srbsku, na Ukrajine a v Turecku. 

O skupine GTS:

Skupina GTS Central Europe (GTS) je popredným poskytovateľom integrovaných telekomunikačných riešení v krajinách strednej a východnej Európy. GTS vlastní a prevádzkuje rozsiahlu optickú sieť a dátové centrá pokrývajúce celý región. V Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku ponúka skupina regionálny dosah s podzemnými lokálnymi sieťami a poskytuje tak širokú paletu služieb. Od základných hlasových a dátových služieb až po rozsiahle virtuálne privátne siete a managed služby dátových centier spája skupina GTS najnovšie technológie so svojou rozsiahlou sieťou a poskytuje tak vedúce zákaznícke riešenia v obore. S takmer dvadsaťročnou bohatou históriou fungovania v strednej a východnej Európe je skupina zaviazaná poskytovať hodnotné služby s vynikajúcou kvalitou svojim 40 tisícom zákazníkov z oblasti verejnej správy, operátorom a firmám. Pre viac informácií navštívte prosím www.gtsce.com

Tlačové kontakty:

Katarína Horská, GTS Slovakia          

tel. +421 2 322 487 111, katarina.horska@gtsce.com     

Martina Kovalíková, agentúra Media In

tel. +421 2 321 51 221, +421 911 365 444, martina.kovalikova@cohnwolfe.sk